Aurinkovoimala

Aurinkoenergia

Tulevaisuuden puhdasta energiaa

Ehtymätön, uusiutuva ja päästötön aurinkoenergia on yksi tulevaisuuden energiajärjestelmän, aurinkotalouden,  tärkeimmistä energiantuotantomuodoista. 

Suorassa aurinkoenergian hyödyntämisessä on paljon potentiaalia. Maapallo vastaanottaa vuosittain noin 800 miljoonaa terawattituntia aurinkoenergiaa, mikä kattaa maailman primäärienergiankulutuksen yli 5 000-kertaisesti. Toisin sanoen, vastaanotamme auringosta alle kahdessa tunnissa vuotuisen energiankulutuksemme määrän.   

Pienet ympäristövaikutukset

 
Päästöttömänä tuotantomuotona aurinkoenergian ympäristövaikutukset ovat moneen muuhun tuotantomuotoon verrattuna vähäisiä. Ne liittyvät lähinnä erikoismateriaalinen ja -metallien tuotantoon ja riittävyyteen sekä toissijaisesti voimalaitoksen paikan valintaan ja sähkönjakeluun. Intian aurinkovoimalaitoksillamme vettä käytetään aurinkopaneelien puhdistamiseen. Vaikka vesimäärät ovat suhteellisen pieniä, selvitämme vaihtoehtoisia vesilähteitä ja puhdistusmenetelmiä.
 

Tavoitteena lisätä aurinkoenergiaa merkittävästi 

 
Fortumin tavoitteena on kasvaa merkittävästi aurinkovoimassa. Aurinkoenergian tuotantoteknologiat ovat nopeasti tulossa kilpailukykyisiksi samalla, kun uusiutuvan energian tuista ollaan vaiheittain luopumassa ja toiminta muuttuu markkinalähtöisemmäksi. Nämä seikat korostavat energiasektorin toimialaosaamista; kokemusta ja tietämystä sekä markkinoista että energiajärjestelmästä myös aurinkovoiman tuotannossa.

 

25.2.2016