Pato Ruotsissa

Tuotantokapasiteetit

Fortum tuottaa sähköä ja lämpöä ympäristömyötäisesti hyödyntäen monipuolisesti eri energialähteitä. Pyrimme jatkuvasti parantamaan kilpailukykyämme ilmastoasioissa ja pitämään sähköntuotannon kasvihuonekaasupäästöt Euroopan energiateollisuuden alhaisimpien joukossa.

Energiantuotantoon tarvitaan maailmanlaajuisesti suuria investointeja. Investoinneissa haemme taloudellisesti kannattavaa tasapainoa, joka antaa mahdollisuuden lisätä kapasiteettia ja vähentää päästöjä.

Fortumin sähköntuotantokapasiteetti, 31.12.2016:

MW ​Suomi ​Ruotsi ​Venäjä Puola​ ​Muut ​Yhteensä
​Vesivoima ​​1 535 ​​3 117 ​- -​ ​- ​4 652
​Ydinvoima ​​1 472 ​​1 539 ​- -​ ​- 3 011
​Sähkön ja lämmön yhteistuotanto ​​   456 ​​9 4 482 186​ 109 ​5 242
​Lauhdevoima ​​376 - ​- -​ ​- 376
​Muut ​- ​​38 ​- -​ ​15 53
​Yhteensä ​3 839
4 703
​4 482 186 124 ​13 334

Fortumin lämmöntuotantokapasiteetti, 31.12.2016:

​MW ​Suomi ​Ruotsi ​Venäjä Puola​ ​Muut ​Yhteensä
​Lämpö ​2 024 35 ​9920 ​961 798 ​13 738
 

 

20.3.2017