Kaupungin valot

Lauhdevoima

​Lauhdevoima toimii Pohjoismaissa huippuvoimana sekä muun sähköntuotannon varavoimana


Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla lauhdevoiman tehtävänä on tasata heikoista vesivuosista tai muista syistä johtuvaa kysynnän vaihtelua. Niinpä myös Fortumin vuotuinen lauhdevoimatuotanto Suomessa vaihtelee huomattavasti markkinatilanteen mukaan. Venäjällä Nyaganin voimalaitokset toimivat tasaisemmin ympäri vuoden.

Fortum tuottaa lauhdesähköä Suomessa Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa ja Venäjällä Nyaganin kaasukombilaitoksilla.

Meri-Porin voimalaitos Fortum maailmalla -osiossa
Nyaganin voimalaitos Fortum maailmalla -osiossa

Mikä lauhdevoima?

Lauhdevoimalaitos tuottaa sähköenergiaa käyttämällä polttoaineenaan useimmiten kivihiiltä, maakaasua tai öljyä. Toisin kuin yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa, lauhdelaitoksissa turbiinin jälkeen jäljelle jäänyttä lämpöenergiaa ei hyödynnetä, vaan se lauhdutetaan jäähdytysveden avulla.

20.2.2016