Ympäristövaikutukset

​Lauhdevoiman tuotannon ympäristövaikutukset ovat pääpiirteissään samanlaisia kuin yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Heikomman hyötysuhten johdosta lauhdevoiman hiilidioksidipäästöt tuotettua energiayksikköä kohti ovat yhteistuotantoa suuremmat.
Nyaganin voimalaitos Venäjällä käyttää  polttoaineena maakaasua. Nyaganin voimalaitosyksiköt käyttävät modernia kaasukombitekniikkaa, jonka hyötysuhde on korkea ja päästöt tuotettua energiayksikköä kohti verraten alhaiset.

Meri-Porin voimalaitos käyttää polttoaineena hiiltä. Savukaasujen puhdistamiseksi laitos on varustettu märkämenetelmään perustuvalla rikinpoistolla ja katalyyttisellä typenpoistolla. Näillä tekniikoilla laitoksen päästöt on mahdollista rajoittaa EU:n teollisuuspäästödirektiivin edelyttämälle tasolle.

Merkittävin ero lauhdevoiman ja yhteistuotannon välillä on ympäristöön vapautuva lämpö. Nyaganin voimalaitos Venäjällä on varustettu jäähdytystorneilla, joista jäähdytysveden lämpö haihdutetaan ilmakehään. Meri-Porin voimalaitoksella käytetään jäähdytykseen merivettä ja lämmennyt jäähdytysvesi pumpataan takaisin mereen. Avoimella merialueella lämpötilan nousun vaikutukset jäävät paikallisiksi ja vähäisiksi.

24.2.2016