Energiantuotanto

Vesivoima

Fortumin vuotuisesta sähköntuotannosta noin 1/3 tuotetaan vesivoimalla. Pitkän tähtäimen perusparannusohjelma tuo 100 MW lisää vesivoimaa vuoteen 2020 mennessä.

Säätöenergiaa

Ydinvoima

Ydinvoimalla on tärkeä rooli hiilidioksidivapaassa energiantuotannossa. Fortumin ydinvoimalaitosten turvallisuus on hyvällä tasolla.

CO2-vapaata energiaa

Yhteistuotanto

Energiatehokas ja luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävä lämmön ja sähkön yhteistuotanto on kilpailukykyinen ratkaisu tulevaisuuden energiantuotannolle.

CHP