Joensuun voimalaitos

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto

Raaka-aineiden ja resurssien tehokas käyttö on yksi globaaleista megatrendeistä. Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (combined heat and power, CHP) on tehokas ja kestävä energiantuotantomuoto, sillä polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan hyödynnettyä jopa 90 %. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on myös yksi tehokkaimmista tavoista tuottaa kaukolämpöä. Hyvän hyötysuhteen ansioista yhteistuotannon päästöt ovat 25-40 % pienemmät kuin tuotettaessa sähkö ja lämpö erikseen.

Yhteistuotantolaitoksemme sijaitsevat kaupungeissa ja taajamissa, joissa tarvitaan paljon kaukolämpöä. Useimmat CHP-laitoksistamme on varustettu lisälauhduttimilla, jolloin sähköntuotantoa voidaan tarvittaessa lisätä kesäaikaan, jolloin kaukolämmön tarve on vähäistä. Vuonna 2015 omien yhteistuotantolaitostemme osuus Fortumin lämmöntuotannosta oli 89 % ja sähköntuotannosta 25 %.

Yhteistuotannon hyvä hyötysuhde ja käyttötalous mahdollistavat polttoaineiden joustavan käytön. CHP-laitoksemme käyttävätkin monipuolisesti eri polttoaineita, kuten bio- ja jätepohjaisia polttoaineita sekä fossiilisia polttoaineita.
 
Lue lisää käyttämistämme polttoaineista.

24.2.2016