Fortum investoi vesivoimaan Ruotsissa peruskorjaamalla Skedvin voimalaitoksen

"Hiilidioksidipäästötön ja uusiutuva vesivoima on keskeistä liiketoimintaa Fortumille. Vesivoima on ainut ilmastoneutraali energiamuoto, jolla voidaan nopeasti tasapainottaa sähkön tuotannon ja kulutuksen vaihteluita. Vesivoiman merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa, kun esimerkiksi tuulivoiman käyttö sähköntuotannossa lisääntyy", toteaa uusiutuvasta energiasta vastaava johtaja Risto Andsten Fortumista.

Skedvin voimalaitoksen peruskorjaushanke on osa Fortumin vesivoiman pitkän tähtäimen investointiohjelmaa. Sen tavoitteena on parantaa vuosittain 80-100 miljoonan euron panostuksilla vesivoimalaitosten tuotantoa, tehokkuutta ja turvallisuutta. Investointiohjelman myötä Fortumin vesivoimakapasiteetti lisääntyy noin 100-150 megawattia vuoteen 2020 mennessä.

Fortum on solminut Skedvin peruskorjaukseen liittyen 8 miljoonan euron sopimuksen VG Powerin kanssa koskien osaa peruskorjauksen keskeisistä töistä. VG Power toimittaa muun muassa voimalaitokseen uuden, öljyttömän juoksupyörän, joka osaltaan parantaa voimalaitoksen turvallisuutta ja ympäristömyötäisyyttä.

Skedvin voimalaitoksen peruskorjaus jatkuu vuoteen 2014 asti. Voimalaitos on otettu käyttöön vuonna 1949, ja sen teho on 38 megawattia.

Fortum, Power-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:

Risto Andsten, johtaja, Renewable Energy, 010 453 3988

Takaisin