Fortum ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus kartoittavat kalojen elinympäristöjä Vuoksessa

​Vuoksessa tehdään tällä viikolla kalojen elinympäristöihin liittyviä mittauksia. Ne ovat osa Fortumin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tekeillä olevaa kalojen elinympäristöselvitystä. Mittaukset tehdään veneestä laajakulmakaikuluotauksella ja liikkuvalla laserskannauksella sekä kävellen GPS-paikannettavalla sauvalla. Kemijoki Aquatic Technology Oy:n mittausryhmä liikkuu viikon aikana Fortumin Tainionkosken voimalaitoksen ja Imatran voimalaitoksen sekä Imatran voimalaitoksen ja Venäjän rajan välillä.
 
Mittauksissa kartoitetaan Vuoksen jokiuoman topografia yksityiskohtaisesti sekä mitataan virtausta ADCP-mittauksin. Saatujen mittaustietojen perusteella tehdään Vuoksesta virtaus- ja elinympäristömallinnukset, joita käytetään jatkossa kalojen elinolosuhteiden ja niiden kunnostusmahdollisuuksien arvioimisessa. Käytettävät mallit ovat kaksi- tai kolmiulotteinen virtausmalli sekä Fortumin, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Kemijoki Oy:n yhteistyössä kehittämä FISU-elinympäristömalli.
 
Elinympäristömallin avulla voidaan arvioida joen eri alueiden sopivuutta virtavesikalojen kutu- ja elinympäristöiksi. Elinympäristön sopivuuden arviointi perustuu veden syvyyteen, virtausnopeuteen ja pohjan laatuun sekä tutkimuksissa saatuun tietoon eri kalalajien elinympäristövaatimuksista.
 
Fortum, Power-divisioona
Viestintä
 
Lisätietoja:
Markku Lahti, ympäristöasiantuntija, Renewable Energy, puh. 010 453 4539

Takaisin