Fortumille poikkeuslupa vesistön säännöstelyyn tulvavahinkojen vähentämiseksi ja estämiseksi

​Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumille 17.8. poikkeusluvan, jonka perusteella juoksutusta Oulujärveen voidaan rajoittaa vedenpinnan laskemiseksi. Yläpuolisten järvien vedenpintojen nostosta on annettu tarkat määräykset haittojen ehkäisemiseksi. Myös juoksutuksesta Oulujokeen on annettu poikkeusmääräyksiä.

Päätöksessä on todettu, että Oulujoen valuma-alueen vesitilanne on poikkeuksellinen, ja väliaikainen poikkeaminen säännöstelymääräyksistä on tarpeen kokonaisvahinkojen minimoimiseksi.

 

Päätös on nähtävissä aluehallintoviraston internetsivuilla (linkki).

Lisätietotoja:

Timo Aaltonen, Head of Operations, Fortum, puh. 050 45 43475

 

Takaisin