Fortumin Pyhäkosken vesivoimalaitoksella alkaa peruskorjaus

​LEHDISTÖTIEDOTE 4.5.2012

Fortum toteuttaa vuosina 2012 - 2014 Oulujoella sijaitsevalla Pyhäkosken
vesivoimalaitoksella mittavat peruskorjaukset. Niiden ansiosta voimalaitoksen
teho nousee 17 megawattia sekä turvallisuus ja luotettavuus paranevat.

Hankkeen aikana tehdään täydellinen peruskorjaus kahdelle Pyhäkosken kolmesta
koneistosta. Peruskorjausten työllisyysvaikutus on noin 40 henkilötyövuotta.
Korjaukset sisältyvät Powerin vesivoiman vuosittaiseen, noin 100 miljoonan
euron investointiohjelmaan.

Peruskorjaukset aloitetaan voimalaitoksen kakkoskoneiston täydellisellä
peruskorjauksella. Kakkoskoneisto pysäytetään 7.5.2012 ja se on tarkoitus ottaa
takaisin sähköntuotantoon marraskuun alussa. Vuonna 2012 uusitaan koneiston
turbiini, generaattori sekä sähkö-, automaatio- ja magnetointijärjestelmät.
Vuonna 2013 peruskorjataan kolmoskoneisto yhtä laajasti. Vuonna 2014 uusitaan
ykköskoneiston automaatio- ja magnetointijärjestelmä sekä koko
laitosautomaatio.

Pyhäkosken voimalaitoksen kakkoskoneiston pysäyttäminen ei aiheuta haittaa
ympäristölle. Peruskorjausseisokkien aikana Pyhäkosken juoksutukset ovat
keskimääräistä pienempiä. Säännöstelytilanteesta riippuen juoksutukset
hoidetaan tarvittaessa tulvaluukkujen kautta.

Kakkos- ja kolmoskoneistojen peruskorjausten myötä voimalaitoksen teho nousee
nykyisestä 128 megawatista 145 megawattiin. Kolmen vuoden aikana tehtävät
uudistukset lisäävät vuonna 1951 käyttöönotetun Pyhäkosken voimalaitoksen
energiatehokkuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta. Öljyvahinkojen ja
tulipalojen riski laitoksella pienenee sekä työturvallisuus ja käyttövalmius
paranevat.

Pyhäkosken hanke on osa Fortumin vesivoimalaitosten pitkän tähtäimen
investointiohjelmaa. Sen tavoitteena on lisätä hiilidioksidipäästöttömän
vesivoimatuotannon kapasiteettia, parantaa turvallisuutta ja turvata hyvä
käytettävyys. Investointiohjelman myötä Fortumin pohjoismainen
vesivoimakapasiteetti lisääntyy vuosittain noin 10-20 megawattia. Fortumilla on
pohjoismaissa vesivoimakapasiteettia noin 4 700 megawattia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Harri Palopelto, käyttö- ja kunnossapitopäällikkö, Fortum, Power-divisioona,
puh. 050 454 8204


Pyhäkosken voimalaitos

Pyhäkosken voimalaitos on vanhin ja suurin Fortumin Oulujoen vesistön 11
voimalaitoksesta. Sen rakentaminen aloitettiin vuonna 1941. Ensimmäinen
koneisto kytkettiin valtakunnan verkkoon keväällä 1949 ja viimeinen eli kolmas
koneisto vuonna 1951. Pyhäkoski on Suomen suurimpia voimalaitoksia ja sen on
suunnitellut arkkitehti Aarne Ervi.


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

Takaisin