Fortumin Pyhäkosken vesivoimalaitoksen kolmoskoneisto perusparannushanke alkaa

​Fortumin Pyhäkosken vesivoimalaitoksen monivuotinen perusparannushanke jatkuu voimalaitoksen kolmoskoneiston täydellisellä peruskorjauksella. Kolmoskoneisto pysäytetään 6.5. ja se on tarkoitus ottaa takaisin sähköntuotantoon marraskuun alussa. Hankkeen aikana uusitaan koneiston turbiini, generaattori sekä sähkö-, automaatio- ja magnetointijärjestelmät.

"Uudistusten myötä voimalaitoksen hyötysuhde paranee ja sen ansiosta Pyhäkoskella voidaan tuottaa lisää uusiutuvaa energiaa noin 9 gigawattituntia vuodessa. Se vastaa noin 3 000 kerrostaloasunnon keskimääräistä vuotuista sähkönkulutusta", käyttö- ja kunnossapitopäällikkö Harri Palopelto kuvaa perusparannushankkeen vaikutusta.

Kolmoskoneiston seisokki ei aiheuta haittaa ympäristölle. Seisokin aikana Pyhäkosken juoksutukset ovat keskimääräistä pienempiä. Säännöstelytilanteesta riippuen juoksutukset hoidetaan tarvittaessa tulvaluukkujen kautta.

Pyhäkosken voimalaitoksen mittava kolmivuotinen perusparannushanke alkoi keväällä 2012 kakkoskoneiston peruskunnostuksella ja jatkuu nyt samanlaajuisena kolmoskoneistolla. Vuonna 2014 uusitaan vielä ykköskoneiston automaatio- ja magnetointijärjestelmä sekä koko laitosautomaatio. Kahden koneiston uudistaminen lisää vuonna 1951 käyttöönotetun Pyhäkosken voimalaitoksen tuotantokapasiteettia yhteensä 17 megawattia. Hanke parantaa voimalaitoksen hyötysuhteen ohella myös turvallisuutta, sillä uusien laitteiden myötä öljyvahinkojen ja tulipalojen riski laitoksella pienenee.

Pyhäkosken perusparannushanke on osa Fortumin vesivoiman vuosittaista, noin 100 miljoonan euron investointiohjelmaa. Sen tavoitteena on lisätä hiilidioksidipäästöttömän vesivoimatuotannon kapasiteettia, parantaa turvallisuutta ja turvata hyvä käytettävyys. Hankkeen työllisyysvaikutus on noin 40 henkilötyövuotta.

Fortum, Power-divisioona

Viestintä

Lisätietoja:

Harri Palopelto, käyttö- ja kunnossapitopäällikkö, Fortum, Power-divisioona, puh. 050 454 8204

Pyhäkosken voimalaitos

 

Pyhäkosken voimalaitos on vanhin ja suurin Fortumin Oulujoen vesistön 11 voimalaitoksesta. Sen rakentaminen aloitettiin vuonna 1941. Ensimmäinen koneisto kytkettiin valtakunnan verkkoon keväällä 1949 ja viimeinen eli kolmas koneisto vuonna 1951. Pyhäkoski on Suomen suurimpia voimalaitoksia ja sen on suunnitellut arkkitehti Aarne Ervi. Meneillään olevan perusparannushankkeen myötä voimalaitoksen teho nousee 145 megawattiin.

 

Takaisin