Imatran asuntoalueen asemakaavaluonnos valmistui

Fortum aloitti syksyllä 2010 suunnittelutyön Imatran vesivoimalaitoksen asuntoalueen ja sen ympäristön kehittämisestä yhdessä Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen ja Imatran kaupungin kanssa. Tavoitteena oli historiaa huokuvan voimalaitosalueen maankäytön tehostaminen täydennysrakentamisen keinoin. Suunnittelualue käsittää Fortumin ja Imatran kaupungin omistamat noin 58 hehtaarin maa-alueet luonnonkauniilla paikalla Vuoksen rannalla, lähellä Imatrankosken kaupunkikeskusta.

Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistui alkuvuodesta 2011. Tuolloin julkistettiin Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden tekemät 17 oppilastyötä, joissa kukin opiskelija teki ehdotuksen alueen kehittämissuunnitelmaksi. Opiskelijoiden ehdotusten ja niihin liittyvien palautteiden pohjalta arkkitehtitoimisto Helsinki Zurich Office Oy jatkoi asemakaavamuutoksen valmistelua.

Alueen asemakaavaluonnos on nyt asetettu nähtäville ja siihen voi tutustua Imatran kaupungin internetsivuilla, osoitteessa www.imatra.fi.

Asemakaavamuutoksella ehdotetaan alueelle historiaa ja luontoarvoja kunnioittavaa, viihtyisää, monimuotoista asuinaluetta eri elämänvaiheissa oleville asukkaille. Alueelle suunnitellaan kerros-, rivi- ja pientaloja, joista osa sijoittuu aivan Vuoksen rantamaisemaan. Suunnittelussa on perusteellisesti otettu huomioon alueen luontoarvot virkistyskäyttöä unohtamatta. Kaavaluonnoksessa on muun muassa varaus kevyen liikenteen väylälle. Kaava tuo toteutuessaan alueelle useita satoja uusia asukkaita. Tällä hetkellä alueen asukasmäärä on noin 75.

 

Aarne Ervin suunnittelema asuintalo 

Kaava-alue on osittain rakentamatonta, mutta sisältää voimalaitosrakennusten lisäksi myös kaksi pientalovaltaista asuinaluetta. Kuvassa oleva asuinrakennus sijaitsee Aarne Ervin 1940-luvulla suunnittelemalla pientaloalueella.

 

Takaisin