Fortumin Imatran vesivoimavoimalaitos on taas teholtaan Suomen suurin

Fortumin Imatran voimalaitoksen kolmoskoneiston peruskorjaus on valmistunut ja voimalaitos on taas Suomen suurin vesivoimalaitos.

​Fortumin Imatran voimalaitoksen kolmoskoneiston peruskorjaus on valmistunut ja voimalaitos on taas Suomen suurin vesivoimalaitos.
Maaliskuussa 2014 aloitetun kolmoskoneiston peruskorjauksen aikana uusittiin turbiini, generaattori sekä sähkö- ja automaatiolaitteet. Samalla uusittiin koneiston apujärjestelmiä ja korjattiin koneiston vesiteitä.  Fortum ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus kunnostavat parhaillaan virtavesikalojen elinympäristöjä Imatran ja Tainionkosken voimalaitosten välisellä vesialueella Vuoksessa.


"Kolmoskoneiston peruskorjaus oli varsin laaja korjausurakka. Lähes 85 vuotta vanhan koneiston nykyaikaistaminen onnistui kuitenkin hyvin ja lähes tavoiteaikataulussa. Esimerkiksi näin laajaa vesiteiden peruskorjausta ei ole Fortumin Suomen vesivoimalaitoksilla aikaisemmin tehty. Töissä oli enimmillään noin 60 henkilöä ja urakan laajuus oli yli 20 henkilötyövuotta. Työn tekivät pääosin paikalliset urakoitsijat ", projektipäällikkö Juha Tella Fortumista kertoo.


Vesivoimalaitoksen peruskorjaus näkyi kesällä Imatran katukuvassa muun muassa lisääntyneinä ohijuoksutuksina ja kosken pauhuna. Myös tuloputken työpadon vaatimat nostot näkyivät ohikulkijoille.


Peruskorjauksen yhteydessä nostettiin kolmoskoneiston tuotantotehoa noin 7 megawatilla, mikä kasvatti Imatran voimalaitoksen tuotantotehon noin 185 megawattiin. Tuolla tehomäärällä voimalaitoksesta tuli jälleen Suomen suurin vesivoimalaitos.  Vuonna 2015 valmistuva neloskoneiston peruskorjaus nostaa tehoa vielä toiset noin 7 megawattia. Silloin Imatran voimalaitoksen kokonaisteho on jo noin 192 megawattia.


"Kemijoki Oy:n Petäjäskosken voimalaitos ehti peruskorjauksensa jälkeen olla hetken tuotantoteholtaan Suomen suurin vesivoimalaitos. Nyt Imatran voimalaitos otti taas oman paikkansa. Kun neloskoneiston peruskorjaus ensi vuonna valmistuu, ero Petäjäskoskeen kasvaa vielä lisää", johtaja Risto Andsten Fortumista toteaa.


Vuonna 1929 käyttöön otetun Imatran voimalaitoksen kolmos- ja neloskoneistot ovat tuottaneet vedestä sähköä luotettavasti jo lähes 85 vuotta.

 
Imatran voimalaitoksen peruskorjaushanke on osa Fortumin pohjoismaisten vesivoimalaitosten pitkän tähtäimen investointiohjelmaa. Peruskorjauksia ja tehonkorotuksia tehdään vuosittain noin 100 miljoonalla eurolla. Investointiohjelman tavoitteena on lisätä hiilidioksidipäästöttömän vesivoiman tuotantoa sekä parantaa Fortumin voimalaitosten turvallisuutta ja käytettävyyttä. Investointiohjelman avulla Fortumin vesivoimaloiden tuotantokapasiteettia voidaan kasvattaa vuosittain noin 10 megawatilla.

 
Fortumilla on Pohjoismaissa vesivoimakapasiteettia yhteensä noin 4600 megawattia.

  

Takaisin