Fortumin hakemus Oulujoen vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteiden tarkistamiseksi kuulutetaan aluehallintovirastossa

Fortum hakee Oulujoen vesivoimalaitostensa luvissa määrättyihin kalatalousvelvoitteisiin muutoksia. Hakemuksen mukaan muun muassa vaellussiian istutukset kasvavat 20 000 yksivuotiaasta siiasta 1 190 000 siikaan vuosittain.

​Fortum hakee Oulujoen vesivoimalaitostensa luvissa määrättyihin kalatalousvelvoitteisiin muutoksia. Kokonaisuudessaan istutusvelvoitteet kasvavat. Muutos on osa Fortumin Oulujoen kalavesien hoitoa, ja sillä vahvistetaan merialueen osakaskuntien oikeana pitämä velvoitehoidon taso. 

 
Fortumin Oulujoen kalavesien hoito perustuu vaelluskalojen poikasistutuksiin ja luontaisen elinkierron vahvistamiseen sekä istukkaiden laadun kehittämiseen.


Fortum jätti muutoshakemuksen aluehallintovirastoon yhteisymmärryksessä Oulujoen edustan merialueen kalavesien omistajien kanssa helmikuussa 2014. Aluehallintovirastosta on ilmoitettu, että hakemus kuulutetaan 31.10.-14.12.2016.


Hakemuksen mukaan vaellussiian istutukset kasvavat 20 000 yksivuotiaasta siiasta 1 190 000 siikaan vuosittain. Vuosittainen lohen istutusvelvoite kasvaa 200 000 vaelluspoikasesta 258 400 yksilöön. Nykyinen 50 000 meritaimenen vuosittainen istutusvelvoite pienenee 40 800 vaelluspoikaseen. Määrät perustuvat Oulujoen alimman voimalaitoksen, Merikosken, kalatalousvelvoitteen tarkistamisen yhteydessä määritettyyn Oulujoen voimalaitosten rakentamisesta aiheutuneeseen kalataloushaittaan.


- Alueen kalastajainseurat sekä jako- ja osakaskunnat ovat tyytyväisiä siihen, että Fortum on lähtenyt oma-aloitteisesti hakemaan tätä lupamuutosta, toteaa Perämereen eteläisen kalastusalueen varapuheenjohtaja Seppo Pietilä.


Samalla nykyinen sopimusperusteinen velvoitehoito viedään yksittäisten voimalaitosten lupamääräyksiin, ja jokialueen nykyisten istutuksien vahvistamista velvoitteina. Kirjolohen, järvitaimenen, kuhan ja harjuksen istutusmäärät pysyvät ennallaan.


Fortum on ryhtynyt toimiin siian istutusmäärien kasvattamiseksi, vaikka hakemusta ei ole vielä käsitelty. Vaellussiikaa on istutettu viime vuosina jokeen noin 300 000 kesänvanhaa istukasta. Siikaistutuksissa käytetään Oulujoen omaa vaellussiikakantaa, ja mäti hankitaan Oulujoen alajuoksulta. Siian istutusmäärät pyritään nostamaan täyteen määräänsä vuoteen 2018 mennessä.


Lohen istutusvelvoitteen kasvu on huomioitu vastavalmistuneessa Montan kalanviljelylaitoksen peruskorjauksessa. Kapasiteetin noston lisäksi kalanviljelylaitoksella on tehty uudistuksia, joilla tähdätään istukkaiden laadun kehittämiseen;  virikekasvatuksen mahdollistamiseen ja kalojen vapautusajankohdan joustavampaan valitsemiseen.


Velvoitehoidon lisäksi Oulujoen vaelluskalakantoja vahvistetaan myös muilla keinoilla. Fortum rakentaa parhaillaan Montan vesivoimalaitoksen alakanavaan vaelluskalojen kiinniotto- ja ylisiirtolaitetta. Hankkeessa ovat mukana myös Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ja se on  yksi hallituksen kärkihankkeista. Kiinniotto- ja ylisiirtolaite yhdessä uudistetun kalanviljelylaitoksen kanssa tekevät Montan alueesta erinomaisen kohteen rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoidon tutkimiseen ja Oulujoen vaelluskalakantojen kehittämiseen.

Takaisin