Fortumin Montan kalojen kiinniottolaite edennyt suunnitteluvaiheeseen

Fortum ilmoitti lokakuussa 2014 varanneensa merkittävän lisärahoituksen Oulujoen vaelluskalahankkeeseen vuosille 2015-2017. Hanke on edennyt, ja Fortumin Montan voimalaitoksen yhteyteen rakennettavan kalojen kiinniottolaitteen rakennesuunnitelmat valmistuvat marraskuun 2015 loppuun mennessä. Lopullinen päätös rakentamisesta tehdään vuoden lopulla, kun  laitteen rakentamisen ja käyttämisen kustannukset on  selvitetty.  Tavoitteena on aloittaa rakennustyöt  keväällä 2016.

 

"Kiinniottolaite vastaa kalatien alaosaa, ja siitä voidaan ottaa kiinni sen sisään uivia lisääntymiskokoisia lohikaloja. Oulujoen vähäistä lohikantaa halutaan tällä tavoin siirtää mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti  lisääntymään voimalaitosten yläpuolisille jokialueille", kertoo projektipäällikkö Juha Happonen Fortumista.

 

Laitteen avulla kiinniotetuista kaloista voidaan ottaa myös emokala- ja mätitäydennystä Fortumin Montan kalanviljelylaitoksen käyttöön. Kaloja voidaan mahdollisesti siirtää myös suoraan kalastettaviksi, koska Oulujoen vesistössä on luonnonmukaista elinkiertoa tukevia lisääntymisalueita vain vähän.

 

Toteutettava kiinniottolaite lisää myös mahdollisuuksia monenlaiseen tutkimukseen. Tuloksia voidaan hyödyntää niin Oulujoen kuin muidenkin rakennettujen jokien vaelluskalahankkeissa. Kiinniottolaitteen suunnittelutyössä on otettu huomioon mahdollisuus jatkaa sen rakentamista myöhemmin  kalatieksi, mikäli laitteeseen nousee riittävästi kaloja.

 

Kiinniottolaite suunnitellaan yhteistyössä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskusten kanssa. Laitteen rakentaminen on tarkoitus rahoittaa Fortumin, valtion sekä alueen kuntien kesken.

 

Kiinniottolaitteen suunnitelmat laatii Maveplan Oy ja suunnittelukonsulttina toimii CC Control Oy. Kuvia suunnitelmaluonnoksista löytyy Fortumin nettisivuilta:


Vapaaehtoiset ympäristöhankkeet


Lisätietoja:

Juha Happonen, projektipäällikkö, Hydro Power and Technology Division, puh. 0504548218


Marja Savolainen, vt. ympäristöpäällikkö, Hydro Power and Technology, Renewable Energy,  puh. 0504532344

 

Takaisin