Leppikosken ja Seitenoikean vesivoimalaitosten korjaukset vaikuttavat vesistön vedenkorkeuksiin

Ranta-asukkaita, kalastajia ja vesilläliikkujia varoitetaan vedenkorkeuden ja virtauksen voimakkaasta vaihtelusta ja pyydetään ottamaan se huomioon muun muassa veneiden kiinnityksessä.

​Peruskorjaamme toukokuun ja marraskuun välisenä aikana Oulujoen vesistössä Emäjoella sijaitsevan Leppikosken vesivoimalaitoksen  kakkoskoneiston.Peruskorjauksen aikana vedenkorkeus Emäjoessa voi ajoittain vaihdella tavallista enemmän Ristijärven taajaman ja Leppikosken voimalaitoksen välisellä jokialueella. Juhannuksena aloitettavat korjaustyöt Fortumin Seitenoikean vesivoimalaitoksella alentavat Ristijärven ja Hyryjärven vedenpintoja.

 

Leppikosken voimalaitos tuottaa koneistojen peruskorjausten jälkeen entistä enemmän uusiutuvaa energiaa. Laitoksen maksimiteho kasvaa noin 2 megawatilla ja vuosituotanto runsaalla 2 gigawattitunnilla. Lisäys vastaa noin 100 sähkölämmitystalouden tai 400 - 800 rivi- ja kerrostalotalouden kulutusta. Vuosituotannon kasvu johtuu hyötysuhteen paranemisesta, eikä se muuta laitoksen ympäristövaikutuksia.

 

Seisokin aikana vuonna 2016 peruskorjataan kakkoskoneiston turbiini, uusitaan muun muassa juoksupyörä, turbiiniakseli ja säätöhydrauliikka, huolletaan generaattori sekä kunnostetaan muita kuluneita osia. Kakkoskoneiston peruskorjauksen yhteydessä uusitaan myös suurin osa laitoksen pääsähköjärjestelmistä sekä koneisto- ja laitosautomaatio.

 

Leppikosken vesivoimalaitoksen uudistaminen jatkuu toukokuussa 2017.Silloin alkaa ykköskoneiston peruskorjaus.

Peruskorjausten aikana vedenkorkeus Emäjoessa voi ajoittain vaihdella tavallista enemmän Ristijärven taajaman ja Leppikosken voimalaitoksen välisellä jokialueella. Voimalaitoksella vettä juoksutetaan myös tulvaluukuista.
 
Koko voimalaitos on seisokissa 27.6 - 29.7.2016 välisen ajan. Tuona aikana koneistot ovat pysähdyksissä ja kaikki vesi juoksutetaan tulvaluukkujen kautta. Ranta-asukkaita, kalastajia ja vesilläliikkujia varoitetaan vedenkorkeuden ja virtauksen voimakkaasta vaihtelusta ja pyydetään ottamaan se huomioon muun muassa veneiden kiinnityksessä. Voimalaitoksen tulvaluukkujen läheisyydessä liikkuminen on kiellettyä ja hengenvaarallista. Kalastuskieltoalue voimalaitoksen alapuolella ulottuu 100 metriä laitokselta alavirtaan.
 
Juhannuksena aloitettavat korjaustyöt Seitenoikean vesivoimalaitoksellamme alentavat Ristijärven ja Hyryjärven vedenpintoja. Vedenpinnat ovat kesäkuun puolesta välistä heinäkuun puoleen väliin saakka puolisen metriä alhaisemmalla tasolla kuin keskimäärin. 
 

Leppikosken voimalaitos on seisokissa 27.6 - 29.7, siksi vedenkorkeus ja -virtaama voivat vaihdella tavanomaista enemmän.
 

Seitenoikean korjaustyöt alentavat Ristijärven ja Hyryveden pintoja puolisen metriä kesäkuun ja heinäkuun aikana.

Takaisin