Kevään tulovirtaamat kasvaneet nopeasti - Lohjanjärven kevään tulovirtaamat kasvaneet nopeasti

Viime joulukuun runsaat vesisateet ja alkuvuoden suuret juoksutukset olivat vallitsevia viime talvena. Lumen vesiarvo on vajaa puolitoistakertainen kymmenen edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna Karjaanjoen vesistöalueella. Tulovirtaamat vesistöön ovat nyt nopeasti kasvaneet, Lohjanjärven vedenkorkeus on lähtenyt nousemaan ja juoksutusta Lohjanjärvestä on lisätty.

Viime vuoden joulukuun sademäärä 144 mm oli ennätyksellinen, mistä johtuen Lohjanjärven vedenkorkeus nousi tammikuussa korkeimmillaan NN+ 32,00 metriin huolimatta lupaehdon määräämästä jatkuvasta 50 m3/s juoksutuksesta. Juoksutukset ovat jatkuneet koko talven suurina, jotta Lohjanjärven vedenkorkeus on saatu laskettua riittävän alas ottamaan vastaan kevään tulovirtaamat. Alimmillaan vedenkorkeus oli viime viikolla arvossa NN+ 31,29 metriä. Alkuvuoden lumisateet ovat olleet selvästi keskimääräistä suurempia. Viimeisin lumenvesiarvo 16.3.2012 on 96 millimetriä, mikä on pitkän ajan keskiarvoa suurempi.

Lämmin sää on lisännyt nopeasti tulovirtaamaa Lohjanjärveen ja Mustionjoen juoksutusta on jo nostettu suuremmaksi ja vettä ohijuoksutetaan myös tulvaluukuista. Lohjanjärven vedenkorkeus on noussut kymmenen senttimetriä viime viikosta ollen nyt NN+ 31,39 m. Kevään ennustettu tulovirtaamasumma on keskimääräistä suurempi, toisaalta viilenevät yöt hidastavat tulovirtaamia ja pienentävät virtaamahuippuja.

Tulovirtaamaennusteeseen perustuen kevään juoksutukset kasvavat nykyisestä vajaasta 30 kuutiometristä sekunnissa noin 40 - 45 kuutiometriin sekunnissa. Juoksutusten suuruuteen ja kuinka pitkään suuret juoksutukset jatkuvat keväälle vaikuttaa oleellisesti kevään aikana satavan veden määrä. Tavoitteena on saavuttaa toukokuun aikana Lohjanjärven keskimääräinen vedenkorkeus NN+ 31,85 metriä merenpinnasta, mikä luo hyvät edellytykset kesän virkistyskäytölle.

Karjaanjoen vesistöalueen ja Lohjanjärven ajankohtaista vesitilannetta voi seurata mm. osoitteesta http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/23/index.html Suomen ympä-ristökeskuksen (SYKE) vesistöennusteiden sivulta.

 

LISÄTIETOJA: Fortum, Power -divisioona Juha Happonen, 050 45 48218

Takaisin