Investoimme Oulujoella Nuojuan vesivoimalaitoksen kolmoskoneiston uudistamiseen

Uudistamme tänä vuonna Oulujoella sijaitsevan Nuojuan vesivoimalaitoksen kolmoskoneiston. Peruskorjaus käynnistyy huhtikuussa ja sen arvioidaan valmistuvan syyskuun aikana. Investoinnin arvo on noin 10 miljoonaa euroa.
​Nuojuan vesivoimalaitos tuottaa peruskorjauksen jälkeen entistä enemmän uusiutuvaa energiaa. Laitoksen maksimiteho kasvaa noin 6 megawatilla ja vuosituotanto vajaalla 10 gigawattitunnilla. Lisäys vastaa noin 500 sähkölämmitystalouden tai 2000 - 4000 rivi- ja kerrostaloasunnon kulutusta. Vuosituotannon kasvu johtuu hyötysuhteen parantumisesta, eikä se muuta laitoksen ympäristövaikutuksia.
 
Nuojuan vesivoimalaitoksen peruskorjaus on osa Fortumin pohjoismaisten vesivoimalaitosten vuosittaista noin 100 miljoonan euron  investointiohjelmaa. Ohjelman suurin Suomessa käynnissä oleva hanke on Imatran vesivoimalaitoksen vuonna 1929 valmistuneen padon peruskunnostus, joka valmistuu vuoden 2018 aikana.
 
Pohjoismaissa jo noin 2/3 sähköstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Kehitys on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta hyvä, mutta samalla energiajärjestelmästä on tullut entistä epävakaampi. Mitä enemmän järjestelmä perustuu vaihteleviin uusiutuviin tuotantomuotoihin, aurinko- ja tuulivoimaan, sitä enemmän tarvitaan säätövoimaa. Vesivoima on yksi parhaista säätövoiman lähteistä: se on päästötön, sitä voi varastoida ja sen tuotantoa voi säätää muutamassa minuutissa. Nykyisten vesivoimalaitosten modernisoinnit on yksi keino lisätä vesivoiman tuotantoa.   
 
Nuojuan voimalaitoksen peruskorjauksen aikana uusitaan kolmoskoneiston turbiinin juoksupyörä, johtosolukkeet, turbiiniakseli sekä säätöhydrauliikka. Generaattoriin uusitaan staattori, eristetään roottorinapoja ja tehdään generaattoriosille tarkastuksia ja tarvittaessa kunnostuksia. Samassa yhteydessä uudistetaan myös kolmoskoneiston sähkö- ja automaatiojärjestelmiä, sekä osin myös koko laitoksen yhteisiä sähköjärjestelmiä. Osa järjestelmistä uusittiin jo vuoden 2015 aikana.
 
"Lähes kaikki Nuojuan vesivoimalaitoksen kolmoskoneiston perusparannustyöt tehdään koneaseman sisällä. Perusparannusurakan käynnistymisestä kertovat ulospäin ainoastaan paikalle tuodut työmaaparakit sekä voimalaitokselle johtavalla tiellä lisääntynyt henkilö- ja tavaraliikenne", projektipäällikkö Jouni Ahtiainen Fortumista kertoo.
 
Peruskorjauksen aikana joudutaan vettä juoksuttamaan ajoittain tulvauomaan. Laitoksen lähistöllä liikkuvia varoitetaan virtauksen kasvusta, kun vettä juoksutetaan turbiinien ohi tulvaluukkujen kautta.
 
Fortumin Nuojuan vesivoimalaitos sijaitsee Oulujoen vesistössä Vaalassa. Voimalaitoksen teho  kasvaa peruskorjauksen myötä 81 megawatista 87 megawattiin. Laitoksen putouskorkeus pysyy 22 metrissä. Fortumilla on Oulujoen vesistössä  (Oulujoella ja Emäjoella) yhteensä 11 vesivoimalaitosta.
 
 
 

Takaisin