Oulujärven vedenpinta edelleen korkealla – Fortum jatkaa voimakkaita juoksutuksia viikonlopun yli

​​Viime päivien paljon ennustettua runsaammista sateista johtuen vedenpinta Oulujärvessä on noussut nopeasti. Runsaista juoksutuksista huolimatta keskiviikkona 8.8.2012 vedenkorkeus nousi lupaehtorajaan, NN+123,20 metriin. Pinnankorkeuden ylitettyä lupaehtorajan, Fortum nosti juoksutusta lupaehdon mukaan 550 m3/s. Juoksutusta on lisätty lupaehtojen mukaisesti vuorokausittain 50 m3/s. Tällä hetkellä juoksutus on 650 m3/s. Ohijuoksutukset Jylhämän voimalaitoksella aloitettiin välittömästi, kun veden pinta Oulujärvessä nousi lupaehtorajaan. Ohijuoksutuksia jatketaan lupaehtojen mukaisesti, kunnes Oulujärven pinta laskee lupaehtorajan alle. Vuorokauden vaihteessa 10.8. Oulujärven vedenkorkeus oli 123,27 m, mikä on 7 cm yli lupaehdon määrittelemän ylärajan.

Oulujärven vedenkorkeuden ennustetaan kääntyvän laskuun viikonlopun aikana, jos lisäsateita ei tule. Järvien pinnat pysynevät kohtuullisen korkealla vielä useamman viikon ajan ja lupaehdon mukaista täyttä juoksutusta Oulujärvestä tullaan jatkamaan, jonka takia tehdään myös ohijuoksutuksia.

Oulujoen vesistöalueella kesä-heinäkuun sadanta on ollut reilusti yli keskiarvon. Runsaan vesitilanteen ja sateiden takia juoksutukset on pidetty suurina. Juoksutukset Oulujärvestä ovat olleet jo heinäkuun puolivälistä alkaen yli kaksinkertaiset vastaavan aikavälin keskiarvoihin verrattuna.

Voimakkaan virtauksen ja ajankohtaan nähden poikkeuksellisen vedenkorkeuden johdosta ranta-asukkaita kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota veneiden kiinnitykseen ja huolehtimaan rantarakenteista kuten laitureista.

 

Tilanne muissa Oulujoen vesistön järvissä

Muiden Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien pinnankorkeudet olivat 10.8. vuorokauden vaihteessa olivat seuraavat:

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus oli NN+199,30 metriä, joka on 70 cm yli keskiarvon. Vuokkijärven pinta oli NN+189,38 m eli noin 88 cm keskiarvoa ylempänä. Vuokkijärven pinta on lähellä lupaehdon ylärajaa mutta pinnan ei ennusteta nousevan yli rajan. Iso-Pyhäntäjärvi NN+149,18 metriä on lähes normaalilla, keskimääräisellä kesäkorkeudella.

Kiantajärven ja Vuokkijärven vedenpintoja on nostettu yli kesän virkistysrajojen, jotta Oulujärven vedenpinnan nousua voidaan hillitä. Sotkamon reitin järvistä Ontojärven vedenkorkeus oli NN+158,90 metriä. Ontojärvi on lähes normaalilla, keskimääräisellä kesäkorkeudella. Kiimasjärven vedenkorkeus on NN+138,22 m, mikä on 51 cm yli kymmenen vuoden keskiarvon. Vastaavasti Nuasjärven pinta on NN+ 137,89 m eli noin 27 cm yli keskiarvon.

 

LISÄTIETOJA:

Säännöstely Fortum, Power-divisioona

Timo Aaltonen, GSM 050 45 43475

 

Takaisin