Oulujärven vedenpinta edelleen korkealla - Fortum jatkaa voimakkaita juoksutuksia

​Oulujärven tilanne ja ennuste

Viime viikon rankkasateista johtuen vedenpinta Oulujärvessä on noussut edelleen. Vuorokauden vaihteessa 13.8. Oulujärven vedenkorkeus oli 123,30 m, mikä on 10 cm yli säännöstelyn ylärajan. Ylärajan ylitys johtuu poikkeuksellisen suuresta tulvasta, ja järven vesi olisi nyt luonnontilassakin yhtä korkealla. Tässä tilanteessa säännöstelyn yläraja saadaan lupaehtojen mukaan ylittää.

Vedenkorkeus nousi keskiviikkona 8.8.2012 säännöstelyrajaan, NN+123,20 metriin runsaista juoksutuksista huolimatta. Ohijuoksutukset Jylhämän voimalaitoksella aloitettiin tuolloin välittömästi. Siitä lähtien Fortum on lisännyt juoksutusta lupaehtojen mukaisesti.

Tällä hetkellä juoksutus Jylhämän voimalaitoksella on 690 m3/s. Juoksutusta ei pystytä lisäämään enempää suuren virtaaman alajuoksulle aiheuttamien ongelmien vuoksi. Tästä huolimatta Oulujärven veden korkeuden nousun ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla lähipäivien ajan. Fortum myös selvittää mahdollisuuksia poikkeuslupaan, jolla voitaisiin rajoittaa juoksutuksia Oulujärven yläpuolisista järvistä. Tällä keinolla voitaisiin pienentää tulovirtaamia Oulujärveen.

Oulujoen alueella ennätyssateet elokuun alussa 

Oulujoen vesistöalueella kesä-heinäkuun sadanta on ollut reilusti yli keskiarvon, lisäksi elokuun ensimmäisten kymmenen päivän aikana on satanut lähes 50 % enemmän kuin koko elokuussa normaalisti. Runsaan vesitilanteen ja sateiden takia juoksutukset on pidetty suurina. Juoksutukset Oulujärvestä ovat olleet jo heinäkuun puolivälistä alkaen yli kaksinkertaiset vastaavan aikavälin keskiarvoihin verrattuna.

Järvien pinnat pysynevät kohtuullisen korkealla vielä useamman viikon ajan ja lupaehdon mukaista täyttä juoksutusta Oulujärvestä tullaan jatkamaan. Tämän vuoksi tehdään myös ohijuoksutuksia.

Voimakkaan virtauksen ja ajankohtaan nähden poikkeuksellisen vedenkorkeuden johdosta ranta-asukkaita kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota veneiden kiinnitykseen ja huolehtimaan rantarakenteista kuten laitureista. Lisäksi vesilläliikkujia varoitetaan Oulujoen poikkeuksellisen suuresta virtaamasta.

Tilanne muissa Oulujoen vesistön järvissä

Muiden Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien pinnankorkeudet olivat 14.8. vuoro-kauden vaihteessa seuraavat:

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus oli NN+199,40 metriä, joka on 80 cm yli keskiarvon mutta 3 cm alle säännöstelyn ylärajan. Vuokkijärven pinta oli NN+189,37 m eli noin 90 cm keskiarvoa ylempänä mutta 8 cm alle säännöstelyn ylärajan. Iso-Pyhäntäjärvi NN+149,13 metriä on lähes normaalilla, keskimääräisellä kesäkorkeudella.

Kiantajärven ja Vuokkijärven vedenpintoja on nostettu yli kesän virkistysrajojen, jotta Oulujärven vedenpinnan nousua voidaan hillitä.

Sotkamon reitin järvistä Ontojärven vedenkorkeus oli NN+159,04 metriä. Kiimasjärven vedenkorkeus on NN+138,10 m, mikä on 8 cm yli säännöstelyn ylärajan. Vastaavasti Nuasjärven pinta on NN+137,63 m eli noin 7 cm yli keskiarvon.

LISÄTIETOJA:

Säännöstely

Fortum, Power-divisioona

Timo Aaltonen, 050 45 43475

 

Vahinkoilmoitukset

Fortum, Power-divisioona

Seppo Heikkinen, 050 45 48313

 

Takaisin