Oulujärven vedenpinta on laskenut edelleen - Pääuoman ohijuoksutuksista päättymässä

Oulujärven tilanne ja ennuste

Oulujärven pinnankorkeus laski 29.8. aamuun mennessä tasolle NN+123,05 m, mikä on 15 cm alle säännöstelyn ylärajan ja 19 cm alle luonnonmukaisen pinnankorkeuden NN+123,24 m. Oulujoen juoksutus Jylhämästä on tällä hetkellä 440 kuutiometriä sekunnissa. Ohijuoksutuksia ollaan lopettamassa pääuomalla, jollei lisääntynyt tulovir-taama edellytä niitä. Huollossa olevan Pyhäkosken laitoksen ohiajo tulee jatkumaan.

Oulujärven pinnankorkeus jatkaa nykyisillä juoksutuksilla laskuaan. Keskimääräisten ennusteiden mukaan Oulujärveen tuleva vesimäärä pienenee hitaasti. Oulujoen juoksu-tus pidetäänkin siksi toistaiseksi reilusti normaalia suurempana. Tällä tavoin voidaan turvata Oulujärven tila mahdollisten runsaiden sateiden varalta.

Tilanne Oulujoen vesistön järvissä 29.8.2012 (Ontojärvi 28.8.)

Järvi

Pinnankorkeus

Muutos edellisestä päivästä

Säännöstelynyläraja

Pinnan ja ylärajan erotus

10v keskiarvo pinnankorkeus

Pinnan ja keskiarvon erotus

Oulujärvi

123,05

-0,02

123,20

-0,15

122,66

0,39

Kiantajärvi

199,22

-0,02

199,36

-0,14

198,52

0,70

Vuokkijärvi

189,21

-0,03

189,41

-0,20

188,35

0,86

Ontojärvi

158,91

-0,01

158,92

-0,01

158,75

0,16

Kiimasjärvi

137,70

 

137,83

-0,13

137,52

0,18

Nuasjärvi

137,49

 

137,72

-0,23

137,40

0,09

 

Muuta huomioitavaa

Voimakkaan virtauksen ja ajankohtaan nähden poikkeuksellisen vedenkorkeuden joh-dosta ranta-asukkaita kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota veneiden kiinni-tykseen ja huolehtimaan rantarakenteista kuten laitureista. Lisäksi vesilläliikkujia varoitetaan Oulujoen suuresta virtaamasta.

 

LISÄTIETOJA:

Säännöstely

Timo Aaltonen, Fortum, 050 45 43475

Vahinkoilmoitukset

Seppo Heikkinen, Fortum, 050 45 48313

 

Takaisin