Oulujärven vedenpinta korkealla poikkeuksellisen suurista juoksutuksista huolimatta

​Oulujärven vedenpinta on ajankohtaan nähden korkealla. Tiistaina 7.7. mitattu korkeus +122,89 m merenpinnasta on noin 30 cm keskimääräistä ylempänä.  Viime päivien sateettomana jaksona vedenpinta on laskenut noin 6 cm. Vedenkorkeus on Oulujärven virkistyskäytölle määritellyissä suositusrajoissa. 

 

Virkistyskäytön suositusvedenkorkeuden yläraja on +123,00 m ja säännöstelyluvan yläraja +123,20 m. Säännöstelyluvan ylärajakaan ei vielä ole ehdoton ylin vedenkorkeus, vaan vasta sen ylittyessä voidaan Oulujokeen juoksuttaa nykyistä selvästi isompia vesimääriä. Tällä tavoin estetään suurista juoksutuksista aiheutuvia haittoja Oulujokivarressa.
 
Syynä Oulujärven korkeaan vedenpintaan ovat runsaat sateet. Alkuvuonna Oulujoen vesistöalueella on satanut jo noin 450 mm, kun normaalivuoden vastaavana ajanjaksona sadekertymä olisi noin 300 mm. Fortum aloitti tavallista suuremmat juoksutukset Oulujärvestä jo helmikuussa, koska talven lumikertymä oli suuri. Vesistön säännöstelyn ansiosta tulva on laskenut selvästi, sillä luonnontilaisena Oulujärven vedenkorkeus olisi tällä hetkellä 60 cm nykyistä korkeammalla.

 

Tällä hetkellä Fortumin juoksutukset Oulujärvestä Oulujokeen ovat lupaehtojen mukaista maksimitasoa. Tällä pyritään estämään vedenpinnan yläsuosituksen ylittyminen. Jos voimakkaat sateet jatkuvat, Oulujärven pinta voi kääntyä nousuun, eikä yläsuosituksen ylittymistä voida maksimijuoksutuksillakaan estää. Oulujärven kokoa kuvastaa se, että kovan tuulen vaikutuksesta vedenpinta saattaa kallistua ja nousta haitallisen korkealle vain osassa järveä.
 
- Ymmärrämme hyvin, että korkeista vedenpinnoista on jo nyt aiheutunut harmia Oulujärven tietyissä osissa, kun rantarakenteita on jäänyt veden alle. Valitettavasti poikkeuksellisen runsassateisina vuosina näin voi käydä joillakin rannoilla suurista juoksutuksista huolimatta. Kun kyseessä on suuri järvi, jossa olosuhteet vaihtelevat alueittain, toisilla alueilla runsaat sateet ovatkin luoneet virkistyskäytön kannalta hyvän tilanteen, sanoo säännöstelystä vastaava johtaja Tatu Kulla Fortumista.
 
- Koska sateet voivat jatkua edelleen, kehotamme Oulujärven ranta-asukkaita varautumaan siihen, että voimakkaat sateet ja mahdolliset myrskytuulet voivat nostaa vedenpintaa entisestään. Ranta-asukkaiden kannattaakin kiinnittää huomiota veneiden kiinnitykseen ja huolehtia rantarakenteista kuten laitureista ja grillikatoksista, Tatu Kulla toteaa.
 
Rantarakentamisessa Oulujärven alueella tulee ottaa huomioon säännöstelyluvan mukainen ylin normaalitilanteen vedenkorkeus +123,20 m. Tulvatilanteessa ja myrskyllä vedenpinta voi nousta vielä tätäkin korkeammalle.
 

Leppikosken voimalaitoksen peruskorjaus vaikuttaa vedenpintoihin ja juoksutuksiin Emäjoella

Emäjoen alaosalla juoksutukset ovat tällä ja ensi viikolla poikkeuksellisia. Leppikosken voimalaitoksella tehdään korjaustöitä, joiden takia juoksutus päiväsaikaan on vähäistä. Koska vettä on paljon, joudutaan juoksutuksia lisäämään huomattavasti ilta- ja yöaikaan. Ohijuoksutukset ovat ajoittain suuria. Myös Ristijärven vedenkorkeus vaihtelee tavanomaista enemmän.  Ranta-asukkaita ja vesilläliikkujia pyydetäänkin  ottamaan huomioon juoksutusmuutoksista aiheutuvat epätavanomaiset olosuhteet.

 

Lisätietoja: Säännöstely, Fortum, Tatu Kulla, 0400 294499, tatu.kulla@fortum.com tai Harri Sipola, 040 1246374, harri.sipola@fortum.com

Faktaa Oulujärven säännöstelystä:
  • Oulujärven virkistyskäytön suositusvedenkorkeuden yläraja on +123,00 m. Tämä ELY-keskusten kanssa sopimuksella vahvistettu suositus perustuu selvityksiin, jotka tehtiin elokuun 2012 tulvan seurauksena. Yläsuositus ei takaa, ettei vedenkorkeus koskaan nousisi sen yläpuolelle, mutta sen ansiosta korkeat vedenkorkeudet ovat harvinaisempia ja kestävät lyhyemmän aikaa. Yläsuositusrajan avulla parannetaan tulvasuojelua Oulujärvellä ja pienennetään Oulujoen suuria juoksutuksia sateisina kesinä.
  • Oulujärven säännöstelyluvan yläraja on korkeudessa +123,20 m. Säännöstelyluvan ylärajakaan ei vielä ole ehdoton ylin vedenkorkeus, vaan vasta sen ylittyessä voidaan Oulujokeen juoksuttaa nykyistä selvästi isompia vesimääriä. Tällä tavoin estetään suurista juoksutuksista aiheutuvia haittoja Oulujokivarressa.
  • Säännöstely auttaa tulvasuojelussa Oulujärvellä. Vesistömallinnuksella voidaan laskea, että esimerkiksi nyt viikolla 28 Oulujärven vedenkorkeus olisi luonnontilaisena 60 cm nykyistä korkeammalla.
  • Rantarakentamisessa  tulee ottaa huomioon säännöstelyluvan mukainen ylin normaalitilanteen vedenkorkeus +123,20 m.  Tulvatilanteessa ja myrskyllä vedenpinta voi nousta vieläkin korkeammalle.

Takaisin