Oulujoella järvitaimenen alamitta edelleen 40 cm

​Kainuun ELY-keskus on myöntänyt luvan poiketa järvitaimenen 60 cm:n alamitasta Oulujoella. Merikosken ja Nuojuan voimalaitosten välisellä jokiosalla saa edelleen kalastaa 40 cm:n mitan täyttävää järvitaimenta.

 

Valtioneuvoston asetuksen mukainen järvitaimenen alamitta on tämän vuoden alusta lähtien 60 senttimetriä, mutta viranomainen voi myöntää siihen poikkeuksen esimerkiksi, jos kalaa on istutettu yksinomaan pyyntitarkoituksessa eikä luontaiseen lisääntymiseen ole edellytyksiä. Fortum haki poikkeuslupaa, koska Oulujoella esiintyy yksinomaan pyyntikokoisena istutettua järvitaimenta, ja se on tarkoitettu sellaisenaan kalastettavaksi.

 

Poikkeuslupa tulee voimaan heti. Ellei siitä valiteta, se on voimassa Oulujoen Montan ja Nuojuan voimalaitosten välisellä jokiosalla vuoden 2016 loppuun. Montan ja Merikosken välillä lupa on voimassa tämän ja ensi vuoden. Ensi vuonna Montan ja Merikosken välisellä jokiosalla poikkeuslupa rajoittaa kalastamisen vain järvitaimeniin, joiden rasvaevä on leikattu pois.

 

Fortum istuttaa pyyntikokoista järvitaimenta 1325 kiloa Oulujokeen Merikosken ja Nuojuan voimalaitosten väliselle jokiosalle. Tämänvuotiset istutukset alkavat toukokuun loppupuolella. Järvitaimenen lisäksi Fortum istuttaa jokeen pyyntikokoista kirjolohta 2600 kiloa sekä kuhan poikasia 2700 kappaletta ja harjuksen poikasia 6000 kappaletta.
 

Joella kalastettaessa ja veneiltäessä tulee muistaa, että juoksutuksen vaihdellessa virtaukset muuttuvat välillä nopeastikin, ja tulvaluukkujen kautta saatetaan juoksuttaa vettä muulloinkin kuin tulva-aikaan.

 

Takaisin