Oulujoen vesistön toteutunut kevättulva keskiarvoa pienempi – kesäkauden virkistyskäytön tavoitetasot saavutettu

Erittäin märän viime syksyn jälkeen Oulujoen järvien pinnankorkeudet saatiin runsailla talvijuoksutuksilla sopiville kevätkorkeuksille vastaanottamaan kevään sulamisvedet. Keskimääräistä pienemmän kevättulvan jälkeen järvien pinnat ovat saavuttaneet kesäajan virkistyskäyttökorkeudet.

Viime talvena Oulujoen vesistön lumen vesiarvo oli edellisiin kymmeneen vuoteen verrattuna noin 20 mm alle keskiarvon. Lumivajaukseen vaikutti osaltaan loka-marraskuussa jo kertyneen lumen sulaminen marraskuun lopulla. Talvea jatkui pitkään ja tulovirtaamat pysyivät pieninä pari viikkoa keskimääräistä pitempään.

Tulvakaudella oli toukokuun lopulla pitkä sateeton jakso, joka vaikutti virtaamien kehittymiseen. Vaikka kevätsulaminen alkoi normaalia myöhemmin ja oli sen seurauksena nopeaa, kevättulvan aiheuttamat ohijuoksutukset pystyttiin välttämään. Kokonaisuudessaan kevättulvan aikainen sadekertymä oli joidenkin märempien jaksojen seurauksena yli keski-määräisen.

Hyrynsalmen reitin Kianta- ja Vuokkijärven pinnat alennettiin tavanomaisille tasoille ennen kevättulvan alkua. Sotkamon reitillä erityisesti Kiimas- ja Nuasjärven pinnat pudotettiin keskimääräistä aikaisemmin ja normaalia alemmaksi Koivukosken huollon takia. Kevättulvan aikana järvien pinnat nousivat kesätavoitteiden tuntumaan jo toukokuun lopulla.

Ennuste

Oulujoen alueen järvet ovat lähellä kesän virkistyskäyttörajoja. Ontojärvi on reilun puoli metriä kesätavoitteen yläpuolella. Mikäli sadesummat eivät kasva kovin suuriksi, virtaamat joissa tulevat olemaan maltillisia lähitulevaisuudessa. Samoin pinnankorkeudet nousevat maltillisesti tulovirtaamien jatkaessa nykyisellä tasollaan.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön tavoitetasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.

Peruskorjaukset ja huollot

Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Pyhäkosken voimalaitoksella. Pyhäkosken 3. koneiston seisokki alkoi 6.5.2013 kestäen aina marraskuun alkupuolelle. Peruskorjauksessa uusitaan 3. koneiston turbiini, generaattori sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Hyötysuhteen parannus tuo lisäenergiaa noin 9 miljoonaa kilowatti-tuntia vuodessa. Samalla öljypäästöjen ja tulipalojen riski pienenee sekä työturvallisuus ja käyttövarmuus paranevat.

Huhtikuun 15. päivänä alkoi Jylhämässä 2. koneiston turbiinin peruskorjaus, joka kestää heinäkuu loppupuolelle.

LISÄTIETOJA:

Säännöstely Fortum, Power-divisioona
Tatu Kulla, GSM 0400 294 499

Pyhäkosken ja Jylhämän peruskorjaukset
Fortum, Power-divisioona Harri Palopelto, GSM 050 45 48204

Takaisin