Kevään tulovirtaamaennuste vastaa pitkän ajan keskiarvoa Oulujoen vesistössä

Keskiarvoa runsaammat vesisateet ja tulovirtaamat pitivät säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet keskiarvojen yläpuolella viime syksynä. Talvikaudella toteutetut keskimääräiset tai vähän suuremmat juoksutukset ovat laskeneet vedenkorkeudet pitkän ajan keskiarvotasoille lukuun ottamatta Oulujärveä, joka on selvästi keskiarvoa korkeammalla. Kevään keskimääräisen tulovirtaamaennusteen ja juoksutussuunnitelman perusteella voidaan odottaa, että vedenkorkeudet nousevat hyvissä ajoin ennen kesää ympäristöllisille tavoitetasoille Oulujoen vesistön säännöstellyissä järvissä.

Sateet olivat viime vuoden syys- ja lokakuussa keskimääräistä suurempia ja joulukuussa pitkän ajan maksimiarvoissa Oulujoen vesistössä. Tulovirtaamat vesistöön olivat runsaita syys- ja lokakuussa. Oulujoen vesistön lumen vesiarvon viimeisin mittaustulos 16.3.2012 on 145 mm, mikä on lähes tarkalleen keskimääräinen arvo. Juoksutukset ovat vaihdelleet siten, että ne ovat olleet pakkaskausilla suuria ja lauhempina aikoina pienempiä sähkön kulutuksesta riippuen. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet jäänevät Sotkamon reitillä keskiarvojen alapuolelle ennen sulamiskauden alkua, muualla vesistössä keskiarvojen ylä-puolelle.

Sotkamon reitin säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä viime vuoteen verrattuna alempana, samoin verrattuna kymmenen edellisen vuoden keskiarvoon. Tämän hetken vedenkorkeudet Ontojärvi NN+ 156,17 m, Kiimasjärvi NN+ 136,50 m ja Nuasjärvi NN+ 136,33 m lähestyvät normaaleja keskimääräisiä arvoja, kun sulamiskausi käynnistyy.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 196,47 m ja Vuokkijärven NN+ 185,10 m ovat keskimääräisellä tasolla ja laskevat jonkin verran pysyen viime vuoden vedenkorkeuksia hiukan korkeammalla. Iso-Pyhäntäjärven vedenkorkeus NN+ 146,31 m on keskiarvossa ja laskee edelleen ennen sulamisen käynnistymistä.

Oulujärven vedenkorkeus NN+ 121,76 m on noin puoli metriä korkeammalla kuin viime vuonna ja noin kaksikymmentä senttimetriä korkeammalla kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo. Oulujärven vedenkorkeuden arvioidaan laskevan vielä kymmenisen senttimetriä.

 

Tulovirtaamaennuste

Ajankohdan lumitilanteeseen ja kevätkauden keskimääräiseen sadantaan perustuva tulo-virtaamaennuste vastaa keskimääräistä tulvavolyymia eli tulovirtaamasummaa aikavälil-lä 1.4. – 15.6.2012. Siihen perustuvan pinnankorkeusennusteen mukaan säännöstelyjär-vien vedenkorkeuden ympäristölliset tavoitetasot saavutettaneen touko-kesäkuun vaih-teeseen mennessä.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännös-telyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön tavoitetasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.

Peruskorjaukset

Tänä vuonna Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt siirtyvät Pyhäkosken voimalaitokselle. Peruskorjauksen aikainen seisokki alkaa 7.5.2012 ja kestää lokakuun lopulle. Peruskorjauksessa uusitaan 2. koneiston turbiini, generaattori sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Peruskorjauksessa voimalaitoksen hyötysuhteen parannus tuo lisäenergiaa noin 9 miljoonaa kilowattituntia vuodessa. Samalla öljypäästöjen ja tulipalojen riski pienenee, työturvallisuus ja käyttövarmuus paranevat.

Montan voimalaitoksella on myös kesän aikana edellisen vuoden peruskorjauksia täy-dentäviä korjaustöitä ja koneistojen seisokkeja.

Vesillä liikkujia varoitetaan mahdollisista ohijuoksutuksista tulva-aukoista sekä Pyhäkoskella että Montalla. Erityisesti Montan alapuolella Muhoslammella vesistön käyttäjien on syytä ottaa tämä huomioon.

Pyhäkosken peruskorjauksesta järjestetään erillinen tiedotustilaisuus kesän alussa.

 

LISÄTIETOJA:

Säännöstely Fortum, Power-divisioona Juha Happonen, GSM 050 45 48218

Peruskorjaus Fortum, Power-divisioona Harri Palopelto, GSM 050 45 48204

 

Takaisin