Oulujoen lohen ylisiirrot Utos- ja Kutujokiin sekä ylisiirrettyjen lohien telemetriaseuranta alkaa tällä viikolla

​ Luonnonvarakeskus ja Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry pyytävät Merikosken alakanavassa rysällä lohia enintään 100 kappaletta, joista yhteensä 40 kappaletta merkitään radiolähettimillä.


"Ylisiirrettävien lohien rysäpyynti aloitettiin alkuviikosta, kun veden lämpötila laski viikonlopun aikana alle +18 asteen. Aiemmin on jo pyydetty ja toimitettu 30 näytekalaa Eviraan tutkittavaksi mahdollisten tautien selvittämiseksi. Näytekalojen tulokset on saatu ja kaikki tulokset ovat olleet puhtaita. Lohta on noussut hyvin aiempiin vuosiin verrattuna ja rysäpyynti on toiminut mallikkaasti", toteaa ylisiirroista vastaavan Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton toiminnanjohtaja Tapio Kangas.


Torstaina siirretty ensimmäinen kuorma sisälsi noin 20 lohta, jotka siirrettiin Utosjokeen. Lastauksen yhteydessä eläinlääkäri tarkasti jokaisen kalan yksitellen mahdollisten tautien havaitsemiseksi. Uusi kuorma lähtee aina heti, kun kalat on saatu pyydettyä ja eläinlääkäri on ne tarkastanut. Ylisiirrot jatkuvat vielä ensi viikolla siihen asti kunnes tavoitemäärä, enintään 100 kalaa, on saatu siirrettyä.


Merkittyjen lohien pysymistä Utosjoen alueella ja kutualueille hakeutumista seurataan Utosjokivarteen ja Ala-Utoksen voimalaitokselle sijoitettavien kiinteiden radiovastaanottimien avulla. Lisäksi kaloja seurataan tarvittaessa manuaalise

sti autolla ja/tai kanootilla hyödyntäen kannettavaa radiovastaanotinta. Seurantaa jatketaan aina lohen kutuaikaan asti, joka on lokakuulla.
"Ylisiirrettyjen lohien telemetriaseurantaa tehdään nyt ensimmäistä kertaa Utosjoella. Hankkeesta saadaan tietoa kalojen liikkeistä, pysyvätkö ne istutusalueilla ja miten ne käyttäytyvät. Kun merkataan 40 kalaa, niin voidaan päästä seuraamaan myös kalojen pariutumista", kertoo telemetriaseurannasta vastaavasta Luonnonvarakeskuksesta tutkija Panu Orell.


Tulokset raportoidaan lyhyesti loppuvuodesta 2016. Hanke toteutetaan kaksivuotisena, joten lisää tuloksia saadaan vuonna 2017. Hankkeen tuloksia voidaan suoraan hyödyntää tulevien ylisiirtojen suunnittelussa ja toteuttamisessa Oulujoen vesistössä ja laajemminkin muissa rakennetuissa joissa.


Lohien ylisiirrot ja ylisiirrettyjen lohien telemetriaseuranta ovat molemmat Oulujoen moninaiskäyttöhankkeita, eli OUMO-hankkeita. Lohien ylisiirron ja telemetriaseurannan rahoittavat Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Oulun Energia ja Fortum.
Lohien ylisiirron ja telemetriaseurannan vuoksi Utosjoella on voimassa koko Utosjokea koskeva kalastuskielto 19.8-31.12.2016. Kalastus on sallittu vain perinteisellä mato-ongella.

Takaisin