Runsaana jatkuneet sateet nostaneet vedenkorkeuden nopeasti Oulujoen vesistössä

​Oulujoen vesistöalueella kesä-heinäkuun sadanta on ollut reilusti yli keskiarvon. Runsaan vesitilanteen ja sateiden takia juoksutukset on pidetty suurina.

Juoksutuksista huolimatta Oulujärven vedenpinta on runsaiden sateiden takia noussut yli lupaehtojen ylärajan. Kiantajärven ja Vuokkijärven vedenpinnat nostetaan yli virkistyskäytön suositusrajojen, jotta Oulujärven vedenpinnan nousua voidaan hillitä.

Järvien pinnat pysynevät kohtuullisen korkealla vielä useamman viikon ajan. Lupaehdon mukaista täyttä juoksutusta Oulujärvestä tullaan jatkamaan, jonka takia tehdään myös ohijuoksutuksia.

Oulujärven tilanne ja ennuste

Viime päivien paljon ennustettua runsaammista sateista johtuen vedenpinta Oulunjärvessä on noussut nopeasti. Juoksutukset järvestä ovat olleet jo heinäkuun puolivälistä alkaen yli kaksinkertaiset vastaavan aikavälin keskiarvoihin verrattuna. Tiistain 7.8 aamupäivästä alkaen vettä on juoksutettu Oulujärvestä vuorokauden ympäri suurin lupaehdon sallima määrä, eli 500 m3/s. Vuorokauden vaihteessa 8.8. Oulujärven vedenkorkeus oli 123,17 m, mikä on noin 50 cm yli kymmenen vuoden keskiarvon, ja 3 cm alle lupaehdon määrittelemän ylärajan.

Runsaista juoksutuksista huolimatta keskiviikkona 8.8.2012 vedenkorkeus nousi lupaehtorajaan, NN+123,20 metriin. Pinnankorkeuden ylitettyä lupaehtorajan, juoksutus nostettiin lupaehdon mukaan 550 m3/s. Juoksutusta lisätään lupaehtojen mukaisesti vuorokausittain 50 m3/s aina 700 m3/s asti. Ohijuoksutukset Jylhämän voimalaitoksella aloitettiin välittömästi, kun veden pinta Oulujärvessä nousi lupaehtorajaan. Ohijuoksutuksia jatketaan lupaehtojen mukaisesti, kunnes Oulujärven pinta laskee lupaehtorajan alle.

Kiantajärven ja Vuokkijärven vedenpintoja on nostettu yli kesän virkistysrajojen, jotta Oulujärven vedenpinnan nousua voidaan hillitä.

Tilanne muissa Oulujoen vesistön järvissä

Muiden Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien pinnankorkeudet olivat 8.8. vuorokauden vaihteessa olivat seuraavat:

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus oli NN+199,19 metriä, joka on 56 cm yli keskiarvon. Vuokkijärven pinta oli NN+189,04 m eli noin 53 cm keskiarvoa ylempä-nä. Iso-Pyhäntäjärvi NN+149,19 metriä on lähes normaalilla, keskimääräisellä kesäkorkeudella.

Sotkamon reitin järvistä Ontojärven vedenkorkeus. oli NN+158,83 metriä. Ontojärvi on lähes normaalilla, keskimääräisellä kesäkorkeudella. Kiimasjärven vedenkorkeus on NN+138,04 m, mikä on 32 cm yli kymmenen vuoden keskiarvon. Vastaavasti Nuasjärven pinta on NN+ 137,87 m eli noin 25 cm yli keskiarvon.

 

LISÄTIETOJA:

Säännöstely Fortum, Power-divisioona

Timo Aaltonen, GSM 050 45 43475

 

 

 

Takaisin