Runsaat sateet nostaneet kesäajan vedenkorkeuksia Oulujoen vesistössä

​Tavoitetasoissa on pysytty sateista huolimatta 

Oulujoen vesistöalueella kesä-heinäkuun sadanta on ollut reilusti yli keskiarvon. Runsaan vesitilanteen ja sateiden takia juoksutukset on pidetty suurina. 

 

Oulujoen vesistöalueelle arvioitu tulovirtaamasumma aikavälille 1.6.2012 - 31.07.2012 on ollut jopa 40% keskimääräistä suurempi. Se vaihtelee jonkin verran paikkakunnittain.

 

Järvikohtainen tilanne ja ennuste

Runsaista sateista johtuen vedenpinta Oulunjärvessä on ollut korkeimmillaan heinäkuussa NN+123,07 metriä, mikä on 28 cm ylempänä verrattuna edellisvuoteen. 30.7. Oulujärven vedenkorkeus oli 123,05 m, mikä on noin 35 cm yli kymmenen vuoden keskiarvon, mutta 14 cm alle lupaehdon määrittelemän ylärajan. Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus 30.7. oli NN+199,17 metriä, joka on 54 cm yli keskiarvon. Vuokkijärven pinta oli NN+188,95 m eli noin 38 cm keskiarvoa ylempänä. Iso-Pyhäntäjärvi NN+149,13 metriä on lähes normaalilla, keskimääräisellä kesäkorkeudella.

Sotkamon reitin järvistä Ontojärven vedenkorkeus 30.7. oli NN+158,86 metriä. Ontojär-vi on lähes normaalilla, keskimääräisellä kesäkorkeudella. Kiimasjärven vedenkorkeus on NN+138,05 m, mikä on 28 cm yli kymmenen vuoden keskiarvon. Vastaavasti Nuas-järven pinta on NN+ 137,96 m eli noin 27 cm yli keskiarvon. 

Järvien pinnat pysynevät kohtuullisen korkealla. Tämän hetkisen ennusteen mukaan jär-vien pinnat kääntyvät laskuun lähipäivinä, mikäli sademäärät toteutuvat sääennusteiden mukaisesti. Mikäli sateet toteutuvat ennustettua runsaampina, lisätään juoksutuksia, jotta pysytään määritellyissä lupaehtorajoissa. Oulujärvestä ajoa rajoittavat vielä Pyhäkosken pitkät huollot.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyra-joja tiukempia pinnankorkeustavoitteita. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön tavoi-tetasot eivät ole ehdottomia rajoja. Tavoiterajojen alarajat saavutettiin keväällä hyvissä ajoin, eikä ylärajoja ole ylitetty runsaista sateista huolimatta.

LISÄTIETOJA: 

Säännöstely
Fortum, Power-divisioona 

Timo Aaltonen, GSM 050 45 43475

Takaisin