Runsaat sateet nostivat vedenkorkeuksia Oulujoen vesistössä

​Virkistyskäytön tavoitetasot saavutettiin jo kesän alussa

Oulujoen vesistöalueella alkuvuoden sadanta on ollut reilusti yli keskiarvon. Erityisen sateista on ollut huhtikuun puolivälistä alkaen aina toukokuun loppuun saakka, jolloin saatiin jopa tulvakauden ennätysmääriä sadetta. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet nousivat sateiden saattelemina nopeasti. Runsaan vesitilanteen takia juoksutukset on pidetty suurina. Kuluva kevät oli lähes päinvastainen vuodentakaiseen verrattuna, jolloin lunta oli vähän ja lisäksi oli noin kuukauden jakso lähes täysin ilman sadetta, minkä johdosta järvien pintojen nousu hidastui merkittävästi. 

Oulujoen vesistöalueelle arvioitu tulovirtaamasumma (tulvavolyymi) aikavälille 1.4.-15.6.2012 on 10-20 % keskimääräistä suurempi. Se vaihtelee jonkin verran paikkakunnittain. Lumen määrä viime talvena (muutettuna vesiarvoksi) oli noin 10-15 mm edellisten kymmenen vuoden keskiarvoa suurempi. Hyrynsalmen reitin keskimääräinen lumen vesiarvo oli suurimmillaan 177 mm ja Sotkamon-reitin 175 mm. Myöhäinen ja nopea sulaminen yhdessä erittäin runsaiden sateiden kanssa aiheutti tulovirtaamiin suuren piikin ja johti isoihin ohijuoksutuksiin Emäjoen alaosan laitoksilla.  

Järvikohtainen tilanne ja ennuste

Oulujärven vedenkorkeus oli alimmillaan huhtikuun puolivälissä, NN+121,49 metriä, mikä on 22 cm alempana kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Sitten nopea sulaminen ja sateet nostivat järven pinnan runsaasti yli keskiarvon, vaikka juoksutukset Jylhämästä ovat olleet koko kevään keskimääräistä suurempia. 18.6 Oulujärven vedenkorkeus oli 122,91 m, mikä on noin 35 cm yli kymmenen vuoden keskiarvon, mutta 16 cm alle ylärajan. Yläraja nousee tähän aikaan vuodesta ja on ylimmillään heinäkuun puolessa välissä 123,20 m. 

 

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus 18.6 oli NN+198,98 metriä, joka on 27 cm yli keskiarvon. Vuokkijärven pinta oli NN+188,89 m eli noin 25 cm keskiarvoa ylempänä. Iso-Pyhäntäjärvi NN+149,01 metriä on lähes normaalilla, keskimääräisellä kesäkorkeudella.

Sotkamon reitin järvistä Ontojärven vedenkorkeus 18.6 oli NN+158,75 metriä. Se on noin 15 cm alle kymmenen edellisen vuoden keskiarvon. Kiimasjärven vedenkorkeus on NN+137,84 m eli lähes keskiarvossaan. Vastaavasti Nuasjärven pinta on NN+ 137,77 m eli noin 15 cm yli keskiarvon. 

Kaikkien Oulujoen vesistöalueen järvien virkistyskäytön alarajat saavutettiin jo hyvissä ajoin kesän alussa. Järvien pinnat pysynevät kohtuullisen korkealla ainakin alkukesän. Oulujärvestä ajoa rajoittavat Montan ja Pyhäkosken pitkät huollot.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukempia pinnankorkeustavoitteita. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön tavoitetasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan näille ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.

Peruskorjaukset 

Tänä vuonna Oulujoen vesistön voimalaitoksilla jatketaan peruskorjauksia Muhoksella Montan voimalaitoksella sekä Pyhäkoskella. Voimalaitoksilla saattaa ajoittain olla ohijuoksutuksia tulva-aukoista, mikä Montan alapuolella, erityisesti Muhoslammella on vesistön käyttäjien otettava huomioon.

 

LISÄTIETOJA:

 

Säännöstely

 

Fortum, Power-divisioona 
Timo Aaltonen, GSM 050 45 43475

 

Peruskorjaus

 

Fortum, Power-divisioona
Harri Palopelto, GSM 050 45 48204 

Takaisin