Smolttien rysäpyynti ja vaelluskalojen tuki-istutukset on saatu päätökseen Utosjoella

Utosjoella on myös tänä keväänä tehty alasvaeltavien smolttien eli vaelluspoikasten rysäpyyntiä sekä vaelluskalojen tuki-istutuksia.

Smolttien rysäpyynti ja vaelluskalojen tuki-istutukset ovat molemmat Oulujoen moninaiskäyttöhankkeita, eli lyhyemmin OUMO-hankkeita. Utosjoen rysäpyynnin ja tuki-istutukset rahoittavat Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Fortum. Tuki-istutusten rahoitukseen osallistuu myös Kainuun ELY-keskus.

Smolttien rysäpyynti Utosjoella toteutettiin nyt toista kertaa. Tänä vuonna tutkimusrysä oli pyytämässä 3.5-2.6. välisenä aikana. Pyyntipaikkaa oli siirretty viime vuodesta Utosjoen yläjuoksun suuntaan. 

"Olosuhteet pyynnille ovat olleet edellisvuotta paremmat ja tasaisemmat. Saaliit ovat olleet viime vuoteen verrattuna hyviä. Smoltteja on tullut tasaisesti ja paljon. Nyt vaeltavat smoltit on istutettu jokeen 1-vuotiaana vuosina 2014 - 2015. Saaliin perusteella saadaan hyvä kuva Utosjoen poikasmäärästä", rysäpyynnistä vastaava Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton toiminnanjohtaja Tapio Kangas kertoo.

Utosjoen tuki-istutukset ovat osa laajempaa pitkäkestoista OUMO-hanketta, jossa tavoitteena on istuttaa Muhos-, Utos- ja Kutujokeen vuosittain 50 000 1-vuotiasta lohen tai meritaimenen poikasta. 1-vuotiaitten poikasten istutuksissa on tarkoituksena poikasten leimaannuttaminen alueelle, jotta ne myöhemmin palaisivat kutemaan samoille alueille. Tuki-istutuksia on tehty vuodesta 2005 alkaen.   

 

"Viime vuosina on istutettu lohta, mutta tänä vuonna noin puolet istukkaista on meritaimenia. Istukkaat on merkitty jo parin vuoden ajan rasvaeväleikkauksin. Merkitsemisen avulla istukkaat pystytään erottamaan mahdollisista ylisiirrettävienlohien poikasista", tuki-istutuksista vastaava Montan Lohi Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen kertoo.

Loppukesästä 2016 Utosjoella toteutetaan vielä OUMO-hankkeena ylisiirrettyjen lohien telemetriaseuranta. Seurannan toteuttaa Luonnonvarakeskus. Hankkeessa seurataan Oulujoella ylisiirrettyjen lohien levittäytymistä ja hakeutumista lisääntymisalueille sekä niiden elossa säilyvyyttä ylisiirtojen jälkeen. Luonnonvarakeskus merkitsee noin 40 Utosjokeen vapautettavaa lohta radiomerkein loppukesästä 2016.

Vuoden 2017 OUMO-hankkeista päätetään esitysten perusteella tämän vuoden OUMO-hankkeiden ohjausryhmän kokouksessa.

Lisätietoja:
Tapio Kangas, toiminnanjohtaja, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry, puh. 044 775 0847

Jyrki Oikarinen, toimitusjohtaja, Montan Lohi Oy, puh. 044 036 5368

Marja Savolainen, ympäristöpäällikkö, Fortum Oyj, puh. 050 453 2344

Lisää aiheesta:
https://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/vesivoima/ymparistorahasto/pages/default.aspx

Takaisin