Aittokosken ja Ämmän voimalaitosten välisen vesialueen vedenpinnankorkeutta lasketaan lippoamislaiturin rakennustöiden helpottamiseksi

Vedenpinnan korkeutta lasketaan lauantaiksi 1.10. Vedenpinnankorkeuden odotetaan palautuvan ennalleen viikon 40 puoleen väliin mennessä.

​Suomussalmen kunta aloittaa lauantaina 1.10.2016 lippoamislaiturin rakentamisen Ämmän voimalaitoksen alapuoliselle alueelle. Hanke kattaa lippoamislaiturin ja kulkukäytävän rakentamisen sekä pysäköintialueen kunnostamisen.


Lippoamislaituri toteutetaan Oulujoen moninaiskäyttö- eli OUMO-hankkeena. Lippoamislaiturin rahoittavat Suomussalmen kunta, Kainuun ELY-keskus ja Fortum.


"Ensimmäisessä vaiheessa porataan tartunnat lippoamislaiturin perustuksia varten. Tämän jälkeen valmistellaan valuvaihe ja kahden viikon sisällä Fortumilta pyydetään vedenpinnankorkeuden laskemista uudelleen, jotta perustusten valut saadaan tehtyä", Suomussalmen kunnan Ympäristösihteeri Jukka Korhonen kertoo.


Lippoamislaiturin rakentamisen vuoksi vedenpinnan korkeutta tullaan laskemaan lauantaina 1.10.2016 noin 0,5 metriä tavanomaisesta Aittokosken ja Ämmän voimalaitosten välisellä alueella. Vedenpinnankorkeuden lasku vaikuttaa myös Niippaan padon alapuolisella vesistöalueella. Vedenpinnakorkeuden odotetaan palautuvan ennalleen viikon 40 puoleen väliin mennessä.

Takaisin