Yhteistyö elvyttää taimenkantoja Vuoksella

​Fortum, sen asiakkaat, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Imatran kaupunki ovat kahden vuoden ajan yhteistyössä kunnostaneet lohikaloille lisääntymis- ja poikastuotantoalueita Vuoksessa Imatran ja Tainionkosken välisellä rakennetulla jokiosalla. Kunnostetut alueet, yhdessä Imatran uuden kaupunkipuron kanssa, tukevat Vuoksen lohikalojen luontaista elinkiertoa.

 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tänä kesänä tekemien koekalastusten tulokset ovat olleet kannustavia. Kaikilta kunnostetuilta alueilta on löydetty taimenen poikasia ja kaiken lisäksi myös uhanalaisen järvilohen poikanen. Kunnostettujen alueiden lisäksi löytyi taimenenalkuja myös kunnostamattomilta ja pohjan rakenteeltaan lohikalojen lisääntymiseen soveltuvilta alueilta.


"Eliöstön monimuotoisuus rakennetussa jokiympäristössä on Fortumille tärkeätä. Siksi olemme iloisia, että Vuoksen elinympäristöjen kunnostustyö on osoittautunut hyödylliseksi", vt. ympäristöpäällikkö Marja Savolainen Fortumista kertoo.


Vuoksen lohikalakantojen elvyttämiseen ovat osallistuneet myös Fortumilta sähköä ostavat kuluttaja-asiakkaat. Kaikki kuluttaja-asiakkaat saavat automaattisesti uusiutuvalla ja hiilidioksidipäästöttömällä vesivoimalla tuotettua sähköä.


"Pörssihinnoitellulle sähköllemme on myönnetty Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergiamerkki. Osa Ekoenergiamerkityn sähkön tuotoista ohjautuu rahastoon, jonka varoja käytetään vesivoimantuotannon ympäristöhaittojen lievittämiseen. Asiakas voi siis sähkösopimusvalinnallaan olla mukana elvyttämässä rakennettujen vesistöjen eläimistön monimuotoisuutta. Vuoksen lohikalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden kunnostushankkeet ovat tästä hyvänä esimerkkinä", myyntijohtaja Elisa Blomberg Fortumista toteaa ja kertoo, että jatkossa pyritään ottamaan asiakkaat mukaan valitsemaan millaisiin  ympäristöhankkeisiin Ekoenergia-merkityn Fortum Tarkka-sähkösopimuksen myynnistä ympäristörahastoon kertyviä varoja käytetään.

 

Takaisin