Vedenkorkeus Pyhäkosken voimalaitoksella vuorokauden ajan yli säännöstelyrajan

Fortumin Pyhäkosken voimalaitoksella vedenpinta nousi yli sallitun padotuskorkeuden sunnuntain 29.9. ja maanantaiaamun aikana 30.9. Ylitys oli enimmillään 80 senttimetriä. Syynä tähän oli tekninen vika vedenpinnan mittausjärjestelmässä. Tästä syystä juoksutus Pyhäkoskelta oli vajaan vuorokauden ajan liian vähäistä todelliseen tilanteeseen nähden.

Vedenpinnan ylityksen takia vettä virtasi Pyhäkoskella yli tulvaluukkujen ja vanhaa tukinuittouomaa pitkin. Tulviva vesi ei aiheuttanut vaaraa patoturvallisuudelle.

Tilanne korjattiin maanantaiaamuna juoksuttamalla Pyhäkoskelta 530 kuutiometriä sekunnissa, kun normaali juoksutus on enintään 450 kuutiometriä sekunnissa. Pinnankorkeus saatiin tällä keinolla normaalille tasolle tunnissa.

Pyhäkosken ja Pällin voimalaitosten välisillä ranta-alueilla tehdyssä vahinkokartoituksessa tiistaiaamuna 1.10. ei havaittu vedenpinnan yllättävästä kohoamisesta aiheutuneita vahinkoja.

Lisätietoja:

Säännöstely, Fortum, Tatu Kulla, puh. 0400 294 499

 

Takaisin