Vuokseen kunnostetaan lisää kutupaikkoja taimenelle ja harjukselle

​Vuoksella kunnostetaan lokakuussa virtavesikalojen elinympäristöjä. Kunnostukset kuuluvat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Fortumin ja EKOenergian yhteishankkeeseen, jonka tarkoituksena on lisätä taimenen ja harjuksen kutu- ja poikastuotantoalueita Vuoksessa. Työt ovat jatkoa vuonna 2013 aloitetuille kunnostuksille.

 

Kutupaikkoja kunnostetaan Tainionkosken ja Imatran voimalaitosten väliselle vesialueelle. Työt aloitetaan viikolla 40 ja ne saatetaan päätökseen lokakuun aikana. Kunnostuksia tehdään soraistamalla ja kiveämällä rantamatalikkoa sekä muokkaamalla pohjan muotoja sellaisiksi, että ne parantavat kalojen elinolosuhteita  lisääntymisen ja poikasten selviytymisen kannalta.

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Fortum rahoittavat tänä vuonna tehtävät kunnostukset. Fortumin rahoitusosuus tulee rahastosta, johon varat ovat kertyneet EKOenergia-merkityn Fortum Tarkka -vesisähkön myynnistä. Rahaston tuella toteutetaan hankkeita, joiden tavoitteena on vähentää vesivoiman aiheuttamia ympäristöhaittoja. Imatran kaupunki vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ohjaa kunnostustöitä yhdessä Imatran kaupungin kanssa.

   

 

Lisätietoja:

Markus Tapaninen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 029-5029292, markus.tapaninen@ely-keskus.fi

Tomi Menna, Imatran kaupunki, 020-6174303, tomi.menna@imatra.fi

Minna Torsner, Fortum, 010-4534776, minna.torsner@fortum.com

Riku Eskelinen, Suomen Luonnonsuojeluliitto/EKOenergia, 050-5727782, riku.eskelinen@sll.fi

 

 
Vuoksen kaunista kunnostettua uomaa.

 

Takaisin