Fortumin, ELY-keskuksen ja alueen kuntien yhteisen kalojen ylisiirtolaitteen peruskivi muurattiin Oulujoella

Suomen nykyaikaisimman vaelluskalojen ylisiirtolaitteen peruskivi muurattiin.

​Suomen nykyaikaisimman vaelluskalojen ylisiirtolaitteen rakennustyöt käynnistyivät Montassa toukokuun alussa. Työt ovat nyt edenneet peruskiven muuraukseen. Muuraustilaisuus järjestettiin Montan voimalaitoksen vieressä sijaitsevalla työmaalla 31.5.2016.

 
Muurauksen suorittivat hankkeen rahoituksesta vastaavien tahojen, Fortumin, Muhoksen, Utajärven  ja Vaalan kuntien, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, sekä laitteen rakentamisesta vastaavan Kreate Oy:n edustajat.


Fortum, alueen kunnat ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päättivät rakentaa Montan vesivoimalaitoksen yhteyteen kalojen ylisiirtolaitteen, koska Oulujoella ympäristöolosuhteet vaelluskalakantojen elvytykseen ovat haastavat. Joki on kokonaan valjastettu, ja se tuottaa yhteiskunnan energiahuollon kannalta välttämätöntä säätövoimaa.


"Montan ylisiirrosta saadaan jatkossa kokemuksia, mihin uudentyyppisillä ylisiirtojärjestelyillä pitkälle rakennetussa vesistössä pystytään", vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo.


Montan kalojen ylisiirtolaite on yksi hallituksen kärkihankkeen pilottihankkeista. Ylisiirtolaite yhdessä uudistetun kalanviljelylaitoksen kanssa tekevät Montan alueesta erinomaisen kohteen rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoidon tutkimiseen ja Oulujoen vaelluskalakantojen kehittämiseen. Laitteen käytöstä kertynyttä tietoa voidaan käyttää hyödyksi muiden rakennettujen vesistöjen vaelluskalahankkeiden suunnittelussa.

 


Kutsuvieraat saivat nauttia lämpimästä auringonpaisteesta.

 


Hankkeeseen osallistuvien kuntien puheenvuoron piti Muhoksen kunnanjohtaja Jukka Syrjävirta.

 


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä viimeisteli muurauksen, rakennushankkeen projektipäällikkö Juha Happosen varmistaessa työn onnistumisen.


 


 


 

Takaisin