Fortum mukana kehittämässä uutta ympäristömyötäistä vesivoimalaa Ruotsissa

​Useat sähköntuottajat omistavat vanhoja pienvesivoimaloita, jotka vaativat peruskorjausta. Fortum Generation AB osallistuu yhdessä usean muun sähköntuottajan ja Luleån yliopiston kanssa projektiin, jonka tavoitteena on kehittää uuden tyyppinen ympäristömyötäinen pienvesivoimala. Ideana on yhdistää turbiini ja generaattori kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa kalojen vaelluksen, ja joka ei toimiakseen tarvitse öljyä tai rasvoja. Skellefteå Kraft on ostanut uudentyyppisen voimalaitoksen Kössler nimiseltä yhtiöltä.

 

Uusi voimala asennetaan Robertforssissa sijaitsevaan Brukforsin voimalaitokseen. Voimalaitoksen omistaa Skellefteå Kraft.
Kehityshankkeen tavoitteena on kehittää pienvesivoiman tuotannolle ympäristömyötäinen ja taloudellisesti kestävä tuotantoratkaisu. Uuden tuotantotekniikan ympäristövaikutukset ovat vähäiset, koska ratkaisu mahdollistaa kalojen vaelluksen, ei vaadi öljyn ja rasvan käyttöä vedessä olevissa osissa ja on nykyisiä vesivoimaloita helpommin maisemoitavissa. Uusi voimala on lisäksi hankintahinnaltaan sekä käyttö- ja huoltokustannuksiltaan nykyisiä voimaloita edullisempi. Tekniikkaa voidaan käyttää vanhojen pienvesivoimaloiden peruskorjauksessa sekä vesienergian hyödyntämisessä sellaisissa patoaltaissa, joissa ei tänään ole vesivoimantuotantoa. Samaan aikaan edellä kerrotun hankkeen kanssa on käynnissä EU-rahoitteinen (RESTOR) hanke, jossa testataan samantapaista tuotantotekniikkaa.

 

Takaisinmaksuaika arviolta 11 vuotta

 
Brukforsin pienvesivoimalan peruskorjaus maksaa 12,4 miljoonaa kruunua. Investoinnin takaisinmaksuajan arvioidaan olevan 11 vuotta.
Fortum Generation AB tukee yhdessä usean muun sähköntuottajan ja Energimyndighetenin kanssa hanketta rahallisesti (noin 2,7 miljoonalla kruunulla). Skellefteå Kraft raportoi muille projektiin osallistuville säännöllisesti hankkeen edistymisestä ja saaduista käyttökokemuksista.

  

Uusi tuotantokoneisto mahdollistaa kalanpoikasten vaelluksen alajuoksulle

 
Tuotantokoneisto asennetaan olemassa olevaan patoaukkoon ja veden virtaama suunnataan niin, että kalanpoikaset vaeltavat koneiston yli. Tämä toteutetaan muun muassa vaellusluukkujen avulla. Vaellusluukut avataan niinä kuukausina, joina kalanpoikaset vaeltavat jokea alaspäin. Ratkaisun etuna on, että se helpottaa poikasten vaellusta, kun poikaset eivät joudu uimaan turbiinin läpi matkallaan alas mereen. Uusi tuotantokoneisto asennetaan Brukforsin voimalaitokseen vuoden 2014 aikana. Laitos otetaan käyttöön joulukuussa 2014 ja projektin tuloksia seurataan aina vuoteen 2020 saakka.

  

Laaja ruotsalaisten vesivoimantuottajien yhteinen tutkimushanke


Fortum Generation AB, Kemijoki Oy, E.ON vattenkraft Sverige AB, Skellefteå Kraft AB, Statkraft A/S, Vattenfall Vattenkraft AB, Jämtkraft AB, AB Berglunds Rostfria.
Asiantuntijoina hankkeessa ovat lisäksi: Luleå tekniska universitet, länsstyrelsen i Norrbotten ja länsstyrelsen Västerbotten sekä Svensk Vattenkraftförening. 

Takaisin