Oulujoki

Oulujoen vesistön vesitilanne

Viime vuoden elokuun ennätykselliset vesisateet jatkuivat vielä koko syksyn keskimääräistä suurempina. Oulujoen vesistöalueen vuoden 2012 kokonaissademäärä oli 851 mm, joka on lähes puolitoistakertainen keskimääräiseen verrattuna. Juoksutukset jatkuivat vesistöalueen eri osissa keskimääräistä suurempina loppuvuoden ajan.

Vesitilanne palautunut normaaliksi

Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet lähelle ajankohdan keskimääräisiä tasoja. Sotkamon reitillä vedenkorkeudet ovat jo alle keskiarvon. Säännöstellyillä järvillä varaudutaan talvikauden normaaleilla juoksutuksilla sellaisiin sulamiskauden alun vedenkorkeuksiin, joilla kevään tulovirtaamat vesistöön hallitaan.

Tällä hetkellä lumi- ja vesitilanne on tavanomainen. Oulujoen koko vesistöalueen 16.1. tilanteessa määritelty lumenvesiarvo 57 mm on 66 % ajankohdan pitkäaikaisesta keskiarvosta. Syksyllä pitkään jatkuneista vesisateista johtuen vesistöalueen pohjavesivarastot ja muu maavesivarasto ovat keskimääräistä suurempia. 

Tilanne muissa Oulujoen vesistön järvissä  17.1.2013

 
​Järvi Pinnan-korkeus​ Muutos edellisestä päivästä ​ Säännöstelyn yläraja​ Pinnan ja ylärajan erotus ​ 10v keskiarvo 
pinnankorkeus​
Pinnan ja keskiarvon erotus​
​Oulujärvi ​122,34 ​0,00 ​123,00 ​-0,66 ​122,14 ​0,20
​Kiantajärvi 198,21 ​-0.04 ​199,36 ​-1,15 ​198,14 ​0,07
​Vuokkijärvi ​188,04 -​0,05 ​189,21 ​-1,17 ​187,97 ​0,07
​Ontojärvi ​158,63 -​0,06 ​159,20 ​-0,57 ​158,95 ​-0,32
​Kiimasjärvi ​137,45 ​0,00 ​137,96 ​-0,51 ​137,50 ​-0,05
​Nuasjärvi ​137,20 ​-0,04 ​137,86 ​-0,66 ​137,37 ​-0,17

22.1.2013