Tilanne ja tiedotteet

Poikkeuksellisen runsaat ja ennustettua suuremmat kesäsateet nostivat Oulujärven vedenkorkeuden elokuussa huippuunsa. Fortum käynnisti voimakkaat juoksutukset ja tarvittavat ohijuoksutukset heti säännöstelyn ylärajan kohdalla. Lue tältä sivulta tilanteen etenemisestä.

Tulvatilanne Oulujärvellä on tasaantunut, joten tilannetietoja ei enää päivitetä tälle sivulle. Ajankohtaista tietoa Oulujärven pinnankorkeudesta löydät ELY-keskuksen internetsivuilta.

29.8.
Oulujärven pinnankorkeus laski tasolle 123,05 m, mikä on 15 cm alle säännöstelyn ylärajan ja 19 cm alle luonnonmukaisen pinnankorkeuden 123,24 m. Oulujoen juoksutus Jylhämästä on tällä hetkellä 440 kuutiometriä sekunnissa. Ohijuoksutuksia ollaan lopettamassa pääuomalla, jollei lisääntynyt tulovirtaama edellytä niitä. Huollossa olevan Pyhäkosken laitoksen ohiajo tulee jatkumaan.

24.8.
Oulujärven pinnankorkeus laski tasolle 123,15 metriä, mikä on 5 cm alle säännöstelyn ylärajan ja 12 cm alle luonnonmukaisen pinnankorkeuden 123,27 m. Oulujoen juoksutus on Jylhämästä tällä hetkellä 600 kuutiometriä sekunnissa.

22.8.
Oulujärven pinnankorkeus laski tasolle 123,18 metriä, mikä on alle säännöstelyn ylärajan. Oulujoen juoksutusta laskettiin edelleen arvoon 600 m3/s.

21.8.
Oulujärven pinnankorkeus laski 123,19 metriin, mikä on 1 cm alle säännöstelyn ylärajan. Oulujoen juoksutusta laskettiin myös samalla arvosta 700 m3/s arvoon 650 m3/s.

20.8.
Oulujärven vedenpinta kääntyi voimakkaiden juoksutusten ansiosta laskuun ja laski tasolle 123,22 m, mikä on 2 cm yli säännöstelyrajan. Ylärajan ylitys johtui poikkeuksellisen voimakkaista sateista. Järven vesi olisi luonnontilassa tällä hetkellä tasolla 123,30 m, mikä on 10 cm yli säännöstelyn ylärajan.

17.8.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumille poikkeusluvan, jonka perusteella juoksutusta Oulujärveen voidaan rajoittaa vedenpinnan laskemiseksi. Päätöksessä on todettu, että väliaikainen poikkeaminen säännöstelymääräyksistä on tarpeen kokonaisvahinkojen minimoimiseksi.

14.8.
Oulujärven vedenkorkeus saavutti huippulukeman 123,30 metriä, mikä on 10 cm yli säännöstelyn ylärajan. Ylärajan ylitys johtui poikkeuksellisen suuresta tulvasta, ja järven vesi olisi luonnontilassakin yhtä korkealla. Tässä poikkeustilanteessa säännöstelyn yläraja saadaan lupaehtojen mukaan ylittää. Juoksutus Jylhämän voimalaitoksella oli 690 m3/s. Juoksutusta ei pystytty lisäämään enempää suuren virtaaman alajuoksulle aiheuttamien ongelmien vuoksi. Fortum selvitti mahdollisuuksia poikkeuslupaan, jolla voitaisiin rajoittaa juoksutuksia Oulujärven yläpuolisista järvistä. Tällä keinolla voitaisiin pienentää tulovirtaamia Oulujärveen.

10.8.
Oulujärven vedenkorkeus oli 123,27 metriä, mikä on 7 cm yli lupaehdon määrittelemän ylärajan. Juoksutus oli 650 m3/s.

8.8.
Vedenkorkeus nousi säännöstelyrajaan, 123,20 metriin runsaista juoksutuksista huolimatta. Pinnankorkeuden ylitettyä lupaehtorajan, juoksutus nostettiin lupaehdon mukaan 550 m3/s. Juoksutusta lisätään lupaehtojen mukaisesti vuorokausittain 50 m3/s aina 700 m3/s asti. Ohijuoksutukset Jylhämän voimalaitoksella aloitettiin välittömästi, kun veden pinta Oulujärvessä nousi lupaehtorajaan.

31.7.
Oulujoen vesistöalueella kesä-heinäkuun sadanta oli reilusti yli keskiarvon. Runsaan vesitilanteen ja sateiden takia juoksutukset pidettiin suurina.

 

 

​Oulujoen tulvatilannetta koskevat tiedotteet:
​29.08.2012 Oulujärven vedenpinta on laskenut edelleen
​24.08.2012 Oulujärven vedenpinta on jatkanut laskuaan
​22.08.2012 Oulujärven vedenpinta laskenut alle säännöstelyn ylärajan
​20.08.2012 Oulujärven vedenpinta kääntynyt laskuun - Fortum jatkaa vielä toistaiseksi voimakkaita juoksutuksia
​17.08.2012 Fortum sai poikkeusluvan vesistön säännöstelyyn
​14.08.2012 Oulujärven vedenpinta edelleen korkealla - Fortum jatkaa voimakkaita juoksutuksia
​10.08.2012 Oulujärven vedenpinta edelleen korkealla - Fortum jatkaa voimakkaita juoksutuksia viikonlopun yli​
​09.08.2012 Tiedote Oulujoen vesistön ranta-asukkaille
​08.08.2012 Runsaana jatkuneet sateet nostaneet vedenkorkeuden nopeasti Oulujoen vesistössä
​31.07.2012 ​Runsaat sateet nostaneet kesäajan vedenkorkeuksia Oulujoen vesistössä

 

 

9.10.2012