Vahinkoilmoitukset

Poikkeuksellisen tulvatilanteen aikana tulvavahinkoja on syntynyt erityisesti Oulujärvellä. Fortumiin on tullut tähän mennessä n. 200 
vahinkoilmoitusta alueen ranta-asukkailta. Jokainen ilmoitus käydään läpi, ja vahinkotilanne selvitetään tapauskohtaisesti ilmoituksen tehneen kanssa. Kolme Fortumin edustajaa kiertää päivittäin tulvavahinkopaikoilla. Käynnin aikana tarkistetaan vahingoittuneet kohteet yhdessä ranta-asukkaan kanssa ja sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Vahinkokysymyksissä on muistettava, että kyseessä on poikkeuksellinen vesitilanne, jossa säännöstelylläkään ei ole voitu estää vedenpinnan nousua tietyissä järvissä ja tietyillä alueilla. Fortumin vastuulle kuuluvat luvanmukaisen säännöstelyn aiheuttamat vyöryvahingot, ellei niitä ole kiinteistölle aiemmin korvattu. Poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamat haitat sen sijaan eivät ole energiayhtiön vastuulla. Vahingoittuneen kohteen tulee olla sellainen, että siinä on noudatettu alun perin viranomaisen Oulujoen alueelle antamia rantarakentamisen rajoja.

Vahinkoilmoituksen yhteystietoineen voi osoittaa kirjeitse osoitteeseen Fortum Power and Heat Oy, Power Renewable Energy, Hietaniementie 7, 91430 LEPPINIEMI tai sähköpostitse power.division@fortum.com.

Lisätietoja: Seppo Heikkinen, kiinteistövastaava, Fortum, puh. 050 45 48313

22.8.2012