Oulujärvi

Oulujoen vesistöalueen vesitilanne 18.10.2017

Oulujoen vesistöalueella satoi elokuussa 117 millimetriä, mikä on puolitoistakertainen normaaliin verrattuna. Syyskuun sademäärä oli 83 millimetriä, eli selvästi yli keskimääräisen. Lokakuun sadekertymä on jäänyt huomattavasti pienemmäksi ollen tähän mennessä 27 millimetriä. Syyskuun alun poikkeuksellisen suuret tulovirtaamat ovat laskeneet jo lähes keskimääräiselle tasolle. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat syyssateiden aiheuttaman nousun jälkeen olleet laskusuunnassa mutta ovat kuitenkin vielä ajankohdan normaalitason yläpuolella, lukuun ottamatta Ontojärven vedenkorkeutta, joka on 10 senttimetriä alle ajankohdan normaalitason.

Juoksutukset ovat olleet lokakuussa syyskuuta pienempiä. Osassa vesistöalueita lähempänä normaaleja syksyn juoksutusmääriä verrattuna syyskuun erittäin runsaisiin juoksutuksiin. Syyskuun juoksutukset aiheuttivat myös ohijuoksutuksia tulva-aukoista koko vesistöalueella. Lokakuun juoksutuksilla on säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia laskettu alemmas, ja näin varauduttu mahdollisiin loppuvuoden sateisiin.

Säännöstellyistä järvistä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 198,98 metriä on laskenut 26 senttimetriä syyskuun korkeimmasta tasosta mutta on vielä kuitenkin 40 senttimetriä ajankohdan normaalitasoa korkeammalla. Vastaavasti Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 188,86 metriä on laskenut 34 senttimetriä ja on 39 senttimetriä tavanomaista korkeammalla.

Oulujärven tämän hetken vedenkorkeus NN+ 122,67 metriä on laskenut 17 senttimetriä syyskuun korkeimmasta arvosta. Vedenkorkeus on keskimääräistä tasoa 20 senttimetriä korkeammalla ja on ennusteen mukaan edelleen hitaassa laskussa, elleivät sateet lisää tulovirtaamia vesistöön.

Sotkamon reitillä Ontojärven vedenkorkeus NN+ 158,76 metriä on laskenut vajaat kymmenen senttimetriä ja on nyt 40 senttimetriä alle säännöstelyluvan ylärajan ja hiukan alempana ajankohdan normaalia tasoa. Kiimasjärven vedenkorkeus NN+ 137,64 laski syyskuun huipusta yli 40 senttimetriä mutta on viime päivinä hiukan noussut ollen 21 senttimetriä ajankohdan normaalitasoa korkeammalla. Vastaavasti Nuasjärven vedenkorkeus NN+ 137,43 metriä laski syyskuun alun tasosta 35 senttimetriä lähelle ajankohdan keskimääräistä korkeutta mutta on viime päivinä noussut jälleen hiukan yli tavanomaisen tason.
   

Vedenkorkeudet Oulujoen vesistön säännöstellyissä järvissä 18.10.2017 

 
​Järvi ​Pinnan-korkeus ​Muutos edellisestä päivästä ​Säännöstelyn yläraja Pinnan ja ylärajan erotus ​Pinnan 10 vuoden keskiarvo​ ​Pinnan ja keskiarvon erotus
Oulujärvi​ 122,67 0,00 ​123,00 ​-0,33 ​122,47 ​0,20
​Kiantajärvi ​198,98 0,03 ​199,43 ​-0,45 ​198,57 0,41
​Vuokkijärvi ​188,86 0,01 ​189,30 ​-0,44 ​188,47 0,39
​Ontojärvi ​158,76 0,00 ​159,16 ​-0,40 ​158,86 -0,10
​Kiimasjärvi ​137,64 0,03 ​138,07 -0,43 ​137,43 0,21
​Nuasjärvi ​137,43 0,01 ​137,76 -0,33 ​137,35

0,08

 


18.10.2017