Oulujärvi

Oulujoen vesistöalueen vesitilanne 24.5.2017

Oulujoen vesistöalueella huhtikuun sademäärä 60 millimetriä ylitti selvästi ajankohdan keskimääräisen sademäärän. Toukokuussa tähän mennessä kertynyt sademäärä 39 millimetriä vastaa koko kuukauden keskimääräistä sademäärää. Lumen vesiarvo, 16.5. suoritetussa mittauksessa, oli vielä 78 millimetriä, kun lumet ovat yleensä lähes sulaneet toukokuun puolessa välissä.

Toukokuun puolessa välin lämmennyt säätila on voimistanut lumien sulamista ja lisännyt tulovirtaamia vesistöön. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat lähteneet osassa vesistöä nopeaan nousuun. Kevään tulovirtaamien ennuste koko Oulujoen vesistöalueelle on keskimääräinen, riippuen kuitenkin sulamisajan vallitsevasta säästä.

Säännöstellyistä järvistä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 197,04 metriä on noussut 75 senttimetriä toukokuun alusta, ja vastaavasti Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 186,73 metriä on noussut toukokuun alusta lähes kaksi metriä. Kianta- ja Vuokkijärven kesän suositustasot saavutettaneen viimeistään kesäkuun puoleen väliin mennessä.

Hyrynsalmen reitillä Hyrynjärvi ja Ristijärvi ovat saavuttaneet kevään alimmat vedenkorkeudet ja ovat nousussa kohti tavanomaisia kesäkorkeuksia.

Hyrynsalmen reitillä Paltamossa sijaitsevaa Leppikosken voimalaitosta peruskorjataan  5.6. – 10.11.2017 välisenä aikana. Peruskorjauksen aloitusta on siirretty viikolla eteenpäin johtuen kevään tulovirtaamien viivästymisestä.

Oulujärven tämän hetken vedenkorkeus NN+ 122,38 metriä on noussut 65 senttimetriä toukokuun aikana. Vedenkorkeus jatkaa nousua ja ennusteen mukaan kesäkauden suositustaso NN+ 122,50 metriä saavutettaneen viimeistään kesäkuun puoleen väliin mennessä.

Sotkamon reitillä Ontojärven vedenkorkeus NN+ 156,84 metriä on nousussa. Kylmä kevät on viivästyttänyt sulamista, tulovirtaamat ovat nyt kuitenkin kasvaneet. Nuasjärven vedenkorkeus NN+ 137,17 metriä jatkaa nopeaa nousuaan. Sekä Ontojärven kesän suositustasolle NN+ 158,00 metriä että Nuasjärven kesän suositustasolle NN+ 137,40 metriä vedenkorkeus noussee kesäkuun alkupuolella.

Kiimasjärven vedenkorkeus NN+ 137,69 metriä on noussut nopeasti ja ylittänyt kesän suositustason NN+ 137,40 metriä.
  

Vedenkorkeudet Oulujoen vesistön säännöstellyissä järvissä  8.6.2017

 

 
​Järvi ​Pinnan-korkeus ​Muutos edellisestä päivästä ​Säännöstelyn yläraja Pinnan ja ylärajan erotus ​Pinnan 10 vuoden keskiarvo​ ​Pinnan ja keskiarvon erotus
Oulujärvi​ 122,69 0,01 ​123,03 ​-0,34 ​122,56 ​0,13
​Kiantajärvi ​198,66 0,04 ​199,50 ​-0,84 ​198,69 -0,03
​Vuokkijärvi ​188,49 0,01 ​189,50 ​-1,01 ​188,57 -0,08
​Ontojärvi ​158,67 0,07 ​159,23 ​-0,56 ​158,81 -0,14
​Kiimasjärvi ​137,61 0,02 ​138,27 -0,66 ​137,58 0,03
​Nuasjärvi ​137,84 0,01 ​137,65 -0,19 ​137,47

0,37

 20.6.2017