Oulujärvi

Oulujoen vesistöalueen vesitilanne 5.7.2017

Oulujoen vesistöalueella toukokuun sademäärä 46 millimetriä ylitti hieman ajankohdan keskimääräisen sademäärän. Kesäkuu on ollut kuivaa ja kuukauden sadekertymä jäi 37 millimetriin, mikä on 65 prosenttia pitkän ajan keskimääräisestä sademäärästä.

Kevään säätila jatkui pitkään kylmänä ja tulovirtaamahuippu Oulujoen vesistöön ajoittui toukokuun puolen välin jälkeen, eli noin kaksi viikkoa keskimääräistä myöhemmin. Kevään tulovirtaama vesistöön oli hieman keskimääräistä suurempi.

Oulujoen vesistöalueen säännöstellyillä järvillä vedenkorkeudet saavuttivat kesän suositustasot pääosin jo toukokuussa. Vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä kesäajalle asetettujen suositustasojen mukaisissa arvoissa.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritelty säännöstelyrajoja tiukempia pinnankorkeustavoitteita. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään pitämään ympäristön ja virkistyskäytön kannalta suotuisilla tasoilla.

Säännöstellyistä järvistä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 199,02 metriä on noussut 30 senttimetriä ja on keskimääräistä korkeammalla tasolle, ollen kuitenkin noin 20 senttimetriä yläsuositustason alapuolella. Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 188,73 metriä on keskimääräisessä kesäkorkeudessa.

Hyrynsalmen reitillä Hyrynjärvi ja Ristijärvi ovat nousseet tavanomaisiin kesäkorkeuksiin Leppikosken peruskorjauksesta ja kylmästä keväästä aiheutuneiden normaalia alempien kesäkuun alkupuolen vedenkorkeuksien jälkeen.

Oulujärven tämän hetken vedenkorkeus NN+ 122,64 metriä on hieman laskenut kesäkuun lopun tasosta, mutta on juuri ajankohdan kymmenen edellisen vuoden keskiarvossa, mutta 14 senttimetriä korkeammalla kuin kesäkauden suositustaso NN+ 122,50 metriä.

Sotkamon reitillä Ontojärven vedenkorkeus NN+ 156,83 on pysynyt samassa tasossa kesäkuun alkupuolelta asti, ja on tavanomaisessa kesäkorkeudessa. Nuasjärven vedenkorkeus NN+ 137,17 metriä on jatkanut nousua heinäkuulle asti ja on keskimääräistä hiukan korkeammalla. Kiimasjärven vedenkorkeus NN+ 137,81 metriä on noussut kesäkuun aikana noin 25 senttimetriä, ja on ajankohdan keskimääräisessä tasossa.
 
  

Vedenkorkeudet Oulujoen vesistön säännöstellyissä järvissä 5.7.2017

 

 
​Järvi ​Pinnan-korkeus ​Muutos edellisestä päivästä ​Säännöstelyn yläraja Pinnan ja ylärajan erotus ​Pinnan 10 vuoden keskiarvo​ ​Pinnan ja keskiarvon erotus
Oulujärvi​ 122,64 0,01 ​123,15 ​-0,51 ​122,64 ​0,00
​Kiantajärvi ​199,02 0,02 ​199,50 ​-0,48 ​198,71 0,31
​Vuokkijärvi ​188,73 0,01 ​189,50 ​-0,77 ​188,64 0,09
​Ontojärvi ​158,83 0,01 ​159,40 ​-0,57 ​158,84 -0,01
​Kiimasjärvi ​137,81 0,02 ​138,33 -0,52 ​137,75 0,06
​Nuasjärvi ​137,71 0,05 ​138,00 -0,29 ​137,65

0,06

 

5.7.2017