Imatran pato

Vesivoima

Vesivoima on tärkein uusiutuvan energian tuotantomuoto Pohjoismaissa.

Vesivoima on tärkein uusiutuvan energian tuotantomuoto Pohjoismaissa. Päästöttömyytensä ansioista se hillitsee ilmastonmuutosta. Vesivoimalla on tärkeä rooli myös energiajärjestelmässä: Se tasapainottaa muiden uusiutuvien energiamuotojen - kuten auringon ja tuulen - kasvavaa, mutta sään mukaan vaihtelevaa tuotantoa.

Vesivoiman avulla järvien ja altaiden vedenpinnan korkeutta voidaan säädellä ja vettä varastoida käytettäväksi, kun kysyntä on korkealla. Vesivoiman säätöominaisuutta tarvitaan turvaamaan sähköjärjestelmän ja sähköverkon toiminta kaikissa tilanteissa sekä tasapainottamaan sähkön hinnan heilahteluja.

Vesivoiman osuus vuosittaisesta sähköntuotannostamme on noin kolmasosa. Pohjoismaissa sen osuus on noin puolet.

Miten vesivoima toimii?Vesivoiman tuotanto perustuu veden luonnolliseen kiertokulkuun. Voimalaitokset hyödyntävät patoaltaan ja alaveden vedenpintojen korkeuseroa. Padottu vesi johdetaan voimalaitoksen läpi alajuoksuun. Sähköä syntyy, kun virtaava vesi pyörittää turbiinia, joka pyörittää generaattoria. Generaattori muuttaa virtaavan veden voiman sähköksi. Samaa joessa virtaavaa vettä voidaan käyttää kaikissa joessa olevissa vesivoimalaitoksissa.

Vesivoiman tuotanto Suomessa ja Ruotsissa

Vuonna 2016 tuotimme Pohjoismaissa vesivoimalla sähköä 20,7 terawattituntia (TWh). Vesivoiman osuus sähköntuotannostamme Pohjoismaissa oli noin 46 prosenttia ja kokonaisuudessaan noin 28 prosenttia. Osuus vaihtelee vuosittain vesitilanteen mukaan.

Vesivoiman tuotantokapasiteettimme on yhteensä noin 4650 megawattia (MW). Meillä on Ruotsissa 127 vesivoimalaitosta, joista valtaosa sijaitsee Keski-Ruotsissa Ljusnan, Indelsälvenin ja Dalälvenin -vesistöissä. Suomessa omistamme ja operoimme 13 omaa vesivoimalaitosta Oulujoella ja Vuoksen vesistöissä. Tämän lisäksi olemme osakkaana Kemijoki Oy:ssä, jonka 20 vesivoimalaitosta olemme operoineet vuoden 2016 alusta alkaen.

​​​Katso video vesivoimasta

20.3.2017