Pato

Patoturvallisuus

Vesivoiman tuotannossa patoturvallisuus on tärkein turvallisuusnäkökohta.

​Patojen turvallisuusluokitus asteikolla yhdestä kolmeen kertoo, kuinka vakavat seuraukset padon pettämisestä olisivat. Noin viisikymmentä yli 400 padostamme kuuluu korkeimpaan luokkaan. Useimmat niistä on mitoitettu kestämään tulvan, joka tilastollisesti tarkasteltuna toistuu 700 - 5 000 vuoden välein.

Pitkän aikavälin kunnossapito-ohjelmamme tavoitteena on parantaa voimalaitostemme ja niiden patojen turvallisuutta, tuottavuutta, energiatehokkuutta ja käytettävyyttä. Jokaisessa kunnossapitohankkeessa kiinnitetään huomioita myös patojen turvallisuuden parantamiseen,  ja patojen kunto tarkastetaan säännöllisesti.

Investoimme patoturvallisuuteen vuosittain useita kymmeniä miljoonia euroja.

Patoturvallisuusasioiden viranomaisvalvonta kuuluu pelastustoimea lukuun ottamatta määrätyille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskukset).

17.10.2017