Perusparannus ja tuotantotehon korotus

Vesivoima on merkittävin uusiutuvan ja päästöttömän energian tuotantomuoto Suomessa. Vesivoimalla on myös energiajärjestelmässä erityinen asema säätöominaisuuksiensa vuoksi. Siksi nykyisillä vesivoimalaitoksilla kannattaa sekä sähkönkäyttäjien että ympäristön kannalta tuottaa sähköä mahdollisimman tehokkaasti.
Voimalaitoksen tehoa voidaan nostaa parantamalla laitoksen kokonaishyötysuhdetta. Koneiston hyötysuhde paranee, kun juoksupyörän muotoilua muutetaan, vähennetään generaattorihäviöitä ja uusitaan turbiinien säätöjärjestelmiä.
 

Perusparannusinvestoinneilla monia positiivisia vaikutuksia

 
Sähköntuotannon kasvun lisäksi vesivoimalaitosten perusparannuksilla ja tehonkorotuksilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Perusparannusinvestoinneilla parannetaan voimalaitosten sijaintipaikkakuntien työllisyyttä ja taloutta sekä laitosten turvallisuutta ja käytettävyyttä.
Fortumilla on Suomessa ja Ruotsissa käynnissä pitkän aikavälin investointiohjelma vesivoimalaitosten perusparannuksessa ja tehonkorotuksessa. Ohjelman arvo on vajaat 80 miljoonaa euroa vuodessa. Kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana on tuotantokapasiteettia saatu lisättyä yhteensä 116 MW ja vuosittaista sähköntuotantoa kasvatettua keskimäärin 246 GWh. Vesivoiman tuotannon lisäyksellä on vältetty sähköntuotannon vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä keskimäärin noin 220 000 tonnia, kun vertailukohtana on kivihiililauhdetuotanto.

26.1.2017