Imatran  voimalaitos

Putouskorkeudet

​Vuoksen vesistön kokonaisputous on 62 m ja keskimääräinen virtaama 600 m3s. 

26.5.2015