Saimaa

Saimaan juoksutukset

​​Saimaan juoksutukset määräytyvät Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella. Vuoksi on rajavesistö, joten juoksutussäännöstä ovat päättäneet Suomen ja Venäjän valtiot. Sääntöä koskeva sopimus tuli voimaan vuonna 1991.

Saimaan juoksutuksista vastaa käytännössä Kaakkois-Suomen ELY-keskus, joka antaa viikoittaiset juoksutuslukemat Fortumin Tainionkosken voimalaitokselle. Normaalitilanteessa ELYn juoksutusohjeet perustuvat Vuoksen luonnonmukaiseen virtaamaan, joka määrittyy suoraan  Saimaan pinnankorkeuden mukaan. Siitä poiketaan vain tulvan tai kuivuuden uhatessa, jolloin voidaan ehkäistä ja lieventää Saimaan poikkeuksellisia tulvahuippuja ja matalia vedenkorkeuksia. Saimaan tulvatilanteessa juoksutetaan luonnontilaista enemmän, jotta saadaan alennettua Saimaan pintaa. Juoksutussääntö ei mahdollista vesistön jatkuvaa säännöstelyä. 

 

Juoksutukset norpan pesintäaikaan

 

Juoksutussääntö antaa tarvittaessa mahdollisuuden myös helpottaa kuuttien selviämistä pesissään kevätaikaan. Tutkimusten mukaan yli 20 cm pinnan lasku kuutin pesässäoloaikana lisää pesäsortumien riskiä. Kun ollaan alueella ± 40 cm Saimaan pinnankorkeuden pitkän ajan keskiarvokorkeudesta on Fortumilla oikeus pieneen ±5 cm poikkeamaan luonnontilaisesta pinnankorkeudesta. Joinakin vuosina, kun pinnankorkeus on luonnon olosuhteiden vuoksi uhannut laskea liikaa, Fortum on voinut käyttää juoksutussäännössä olevaa ±5 cm poikkeusmahdollisuutta ohjekorkeudesta vedenpinnan laskun hidastamiseen. Sääntöä on käytetty joinain vuosina myös pinnankorkeuden nousun hidastamiseen, jolloin on voitu vähentää riskiä veden noususta norpan pesään.

Saimaan norppa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.5.2015