Imatran alajuoksu

Vesitilanne 18.10.2017

Saimaan vedenkorkeus hitaassa nousussa

 
Vuoksen vesistöalueen sademäärä oli elokuussa 103 ja syyskuussa 75 millimetriä. Molempien kuukausien sademäärät ylittivät pitkän ajan keskimääräiset sademäärät noin 20 prosentilla. Lokakuun puoleen väliin mennessä on satanut 40 millimetriä, kun keskimäärin lokakuussa sataa 61 millimetriä. Tulovirtaama vesistöön oli syyskuussa yli puolitoistakertainen ja lokakuussa havaittu tulovirtaama on edelleen kasvanut.
Saimaan vedenkorkeus NN+ 76,06 metriä on noussut syyskuun alusta 14 senttimetriä ja syksyn sateet pitävät vedenkorkeudet huomattavasti normaalia korkeammalla. Saimaan vedenkorkeus on 23 senttimetriä pitkäaikaista keskitasoa korkeammalla. Ennusteen mukaan Saimaan vedenkorkeus nousee edelleen hitaasti parin seuraavan kuukauden ajan. Nousua kertyy 5 – 30 senttimetriä marraskuun loppuun mennessä.
Ennusteen mukaan Saimaan juoksutus on loka- marraskuussa 680 - 710 kuutiometriä sekunnissa.
 

Imatran ja Tainionkosken voimalaitosten välinen vedenkorkeus normaalia alempana

Imatran voimalaitoksen padon korjaustyöt jatkuvat yläkanavan ylisyöksyosuuden ja koneaseman välpänhoitotason kaiteen korjauksella. Korjaustöiden takia vedenpinnan korkeus joudutaan pitämään puolisen metriä tavanomaista alempana Imatran ja Tainionkosken vesivoimalaitosten välisellä vesialueella. Vedenpinta jouduttaneen pitämään padonkorjaajien turvallisuuden takaamiseksi tason NN+67,00 metrin tuntumassa todennäköisesti marraskuun loppuun saakka.


18.10.2017