Kuohuja

Yleistä vesivoimasta

​Vesivoima on tärkein uusiutuva energiantuotantomuoto Pohjoismaissa. Energiajärjestelmän toimivuuden ja käyttövarmuuden kannalta vesivoimalla on lisäksi erityinen asema säätöominaisuutensa vuoksi. 

Vesivoima on kotimainen, hiilidioksiditon ja uusiutuva sähköntuotantomuoto. Pohjimmiltaan se perustuu veden kiertokulkuun luonnossa. Vesivoimalaitokset hyödyntävät putouksen ylä- ja alaveden välistä korkeuseroa. Vesi lasketaan voimalaitoksen läpi padon alapuolelle. Näin syntyvää veden liike-energiaa käytetään pyörittämään turbiinia, joka puolestaan pyörittää generaattoria. Generaattori muuntaa veden energian sähköksi. 

Vesivoiman tärkeä rooli

Vesistöjen säännöstelyn ansiosta sähköä voidaan tuottaa aina kulutusta vastaavasti. Siksi vesivoima on avainasemassa Pohjoismaissa sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottajana sekä olosuhteista riippuvaisen aurinko- ja tuulivoiman tuotannon lisäämisen mahdollistajana. Voimalaitosten käynnistykset, tehonsäädöt sekä pysäytykset ovat nopeita, ja varastoaltaiden vesivarat auttavat tasaamaan kulutuksen vaihtelua. Uusiutuvana ja päästöttömänä energiantuotantomuotona vesivoima soveltuu käytössä olevista tuotantoteknologioista parhaiten säätövoiman tuottamiseen.

Vesivoimalla on muun muassa se etu, että vettä voidaan varastoida järviin ja sitä voidaan käyttää sähkönkulutuksen ollessa huipussaan. Vesivoimatuotanto on kuitenkin riippuvainen sääolosuhteista. Vähäsateisina vuosina ja vuosina, jolloin lumen sulamisvettä kertyy vähän, varastoitavasta vedestä saattaa olla pulaa. 

Hyvä hyötysuhde

Suomessa vesistöille on tyypillistä suuret virtaamien vaihtelut. Energiaa varastoimalla ja vesistöjä säännöstelemällä sähköntuotantoa voidaan siirtää vastaamaan paremmin kulutusta. Keväiset tulvavedet voidaan varastoida järviin ja tekojärviin kuivia kausia varten. Samalla toteutuu säännösteltyjen vesistöjen tulvasuojelu. Vesivoiman hyötysuhde on hyvä ja voimalaitosten huolto- ja hoitokustannukset alhaiset. Vesisähkön tuotantoa voidaan säätää nopeasti. Tästä syystä sähkönkäytön nopeat muutokset hoidetaan pääosin vesivoimalla. Vesivoimalaitoksia käynnistetään, säädetään ja pysäytetään muita voimalaitoksia nopeammin.

Vesivoiman rooli tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa korostuu tulevaisuudessa, kun yhä suurempi osa sähköstä tuotetaan esimerkiksi tuulen ja auringon avulla.

2.2.2016