Biokanaali

Eldbäckenin biouoma

Tavanomaisen kalatien sijaan ohitusuomasta rakennettiin ympäristö, joka sopii monenlaisille eläimille ja kasveille.

Eldbäckenin ohitusuoma sijaitsee Eldforsenin vesivoimalaitoksen vieressä Västerdalälven-joessa Ruotsissa. Eldforsenin uuden vesivoimalaitoksen ja uuden padon rakentaminen saatiin päätökseen vuonna 2011. Lain mukaan Fortumilla ei ollut velvollisuutta vesittää joen vanhaa uomaa, mutta keskusteltuaan paikallisten asukkaiden, urheilukalastajien ja kunnan kanssa, Fortum päätti vapaaehtoisesti, että vanha uoma vesitetään ja että ohitusuoma rakennetaan biouoman muodossa. 

Biouoma on luonnonmukaista kalatietä monipuolisempi versio, johon erilaiset eläin- ja kasvilajit, eivät ainoastaan kalat, voivat vakiintua. Perinteisten kalateiden päätarkoitus on kalojen vaelluksen mahdollistaminen. Eldbäckenin hanke koostuu biouoman rakentamisesta, sopivien elinympäristöjen suunnittelusta sekä erilaisten eläin- ja kasvilajien vakiintumisen tutkimuksesta. Hankkeen tavoitteena on muun muassa tutkia, miten eri lajit valloittavat uomaa elinympäristökseen. Yksi hankkeista on keskittynyt uhanalaisen jokihelmisimpukan elinympäristöjen luomiseen.

Biouoman putouskorkeus on 5 m ja pituus 500 m. Jotta uoman virtaus olisi mahdollisimman luonnonmukainen, uoman vedenotto on suunniteltu niin, että se mahdollistaa vaihtelevat virtausolosuhteet.  Uomaan on rakennettu erilaisia ympäristöjä, kuten altaita, joissa vesi virtaa hitaasti, saaria ja tulvatasanteita.

Eldbäcken on ainutlaatuinen hanke Ruotsissa ja työllistää tutkijoita eri yliopistoista vuosiksi. Tutkimukset kohdistuvat useaan eri tieteenalaan, kuten pohjaeläimiin, rantakasvillisuuteen, simpukoihin, matelijoihin, kaloihin, hydrologiaan ja tulvaniittyihin. . 

 

10.2.2017