Helmisimpukka

Jokihelmisimpukat

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa taimenen vaellus ylöspäin Ljusnan-joesta Valvtjärnsbäcken -puroon, jotta purossa esiintyvän uhanalaisen jokihelmisimpukan lisääntymismahdollisuudet paranisivat.

Valvtjärnsbäcken on Ljusnan-joen metsäinen sivupuro, jossa esiintyy yksi Ruotsin jäljelle jääneistä suojelluista ja uhanalaisista jokihelmisimpukkakannoista. Joen tutkimus paljasti, että kanta vanhenee, ja että simpukoiden määrä on vähentynyt viimeisen 20 vuoden aikana. Tähän on syynä lisääntymisen väheneminen, mikä lopulta johtaa kannan häviämiseen, jos kunnostustoimenpiteitä ei suoriteta. 

Jokihelmisimpukan lisääntymisen vähenemiseen on todennäköisesti  syynä se, että taimen ei ole päässyt nousemaan puroon, sillä uoma on ollut 300 metrin matkalta ummessa sinne sijoitetun kivilouheen takia. Taimen on elintärkeä jokihelmisimpukalle, sillä muutamien kuukausien ajan elämänsä alussa jokihelmisimpukka on kiinnittyneenä loisena taimenen kiduksiin, jonka jälkeen se kehittyy edelleen simpukaksi.  

Puron kunnostus


Hankkeessa Vävtjärnsbäckenin uoma raivattiin sinne sijoitetusta kivilouheesta. Uomaa suunniteltiin ja muokattiin syvyyden ja pohjan materiaalin osilta niin, että taimenella ja jokihelmisimpukalla olisi molemmilla mahdollisimman hyvät elinolosuhteet. Valvtjärnsbäckenin kunnostukset tehtiin kesällä 2013 kunnioittaen ympäröivää luontoa. Hankkeen valmistumisen jälkeen pystytettiin informaatiokylttejä puron varteen, jottei uutta louhetta sijoitettaisi puroon ja antamaan tietoa tehdyistä kunnostuksista sekä suojellusta jokihelmisimpukasta.

 
 
 

 

26.5.2015