Kalojen kiinniottolaite

Kalojen kiinniottolaite mahdollistaa lohikalojen tehokkaan ja turvallisen ylisiirtämisen.

Kalojen kiinniottolaitteen rakentaminen Montan voimalaitoksen yhteyteen alkoi vuonna 2016. Laite otettiin käyttöön elokuussa 2017. Kiinniottolaite vastaa kalatien alaosaa, ja siitä voidaan ottaa kiinni sen sisään uivia lisääntymiskokoisia lohikaloja. Oulujoen vähäistä lohikantaa halutaan tällä tavoin siirtää mahdollisimman vähin tappioin lisääntymään Montan yläpuolisille jokialueille. 

Ylisiirtojen avulla halutaan vahvistaa Oulujokeen leimautunutta lohikalakantaa. Kotijokeensa leimautuneet kalanpoikaset omaavat riittävän nousuhalukkuuden ponnistellakseen  pitkän matkan merelliseltä syönnösvaellukseltaan takaisin jokialueen yläjuoksulla sijaitseville lisääntymisalueille. 

Kiinniotetuista kaloista saadaan myös lisäystä nykyisiin emokalaparviin tai mätitäydennyksiä Montan kalanviljelylaitoksen käyttöön. Luonnonkaloista saatava arvokas lisäys monipuolistaa istutuskalojen geneettistä perimää ja istutuksista saadaan siten entistä  tuottoisampia. Kaloja voidaan mahdollisesti siirtää myös kalastettavaksi, koska Oulujoen vesistössä on luonnonmukaista elinkiertoa tukevia lisääntymisalueita vain vähän.

Erityisesti vaelluskalojen kotiutuksen alkuvaiheissa, kuten Oulujoella, tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä tavoitteissa etenemiseksi. Kiinniottolaitteen suunnittelutyössä on otettu huomioon mahdollisuus jatkaa sen rakentamista myöhemmin  kalatieksi asti. Muutostyö kannattaa vasta, kun nousuhalukkaita kaloja on riittävä määrä kulkemaan kalateistä. Asteittain etenemällä mahdollistetaan saatujen kokemuksien hyödyntäminen  tulevien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Kiinniottolaite lisää myös mahdollisuuksia monenlaiseen tutkimukseen. Tuloksia voidaan hyödyntää niin Oulujoen kuin muidenkin rakennettujen jokien vaelluskalahankkeissa.

Kiinniottolaite on suunniteltu  yhteistyössä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskusten kanssa. Lohen ja taimenen nousu käynnistyy Oulujoella perinteisesti elo- ja syyskuussa ja jatkuu lokakuun loppupuolelle. 

4.9.2017